Prawo zabijania zwierząt

Niezależna Gazeta Obywatelska

Posłanka Halina Szymiec-Raczyńska (RP) uważa, że gminy korzystając z niejasnych przepisów walczą z bezdomnością zwierząt najtańszym sposobem – zabijając mioty. Ministerstwo rolnictwa odpiera zarzuty o nieprecyzyjnej regulacji.

Posłanka Halina Szymiec-Raczyńska zwróciła się z interpelacją poselską do ministerstwa rolnictwa, w której przytoczyła opinie organizacji ochrony zwierząt, jakoby gminy „interpretowały rozszerzająco” przepisy znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt, która w obecnym kształcie obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.

Przepisy – w ramach walki z bezdomnością zwierząt – dopuszczają możliwość zabijania ślepych miotów. Problem w tym, że – jak wskazują organizacje ochrony zwierząt, na które powołuje się posłanka – szczenięta zaczynają widzieć po około dwóch tygodniach od urodzenia. Co, według przytaczanych przez parlamentarzystkę opinii, stwarza możliwość błędnego uznania każdego miotu za ślepy.

Z taką interpretacją przepisów nie zgadzają się urzędnicy ministerstwa rolnictwa. Resort przyznaje, że ustawodawca nie określił w definicji pojęcia ślepy miot, ale – jak podkreślają urzędnicy – kompetencje lekarzy weterynarii, realizujących w tym zakresie gminne programy opieki nad zwierzętami, w ich ocenie, nie budzą wątpliwości.

Ponadto, zdaniem urzędników, o tym czy doszło do naruszenia przepisów rozstrzyga niezawisły sąd.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1373) nakłada na gminy obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania.

Rada gminy corocznie do dnia 31 marca określa w drodze uchwały program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Zgodnie z przepisami usypianie ślepych miotów można wykonać jedynie na podstawie uchwalonego i finansowanego przez radę gminy programu.

Resort rolnictwa wyjaśnia, że usypianie zwierząt polega na pozajelitowym podaniu środka stosowanego do uśmiercania zwierząt lub przedawkowaniu środka stosowanego do narkozy

Za: www.samorzad.pap.pl

Komentarze są zamknięte