W czwartek pielgrzymka chorych na Górę Św. Anny

Niezależna Gazeta Obywatelska

W czwartek 14 czerwca 2012 r. odbędzie się coroczna Pielgrzymka chorych i dzieci specjalnej troski na Górę Świętej Anny.

Program:

  • modlitwa różańcowa o godz. 9.30
  • Msza św. pod przewodnictwem biskupa Pawła Stobrawy o godz. 10.00
  • Po Mszy św. chwila przerwy na posiłek
  • Droga Krzyżowa na Rajskim Placu o  godz. 12.30
  • adoracja Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo Lourdzkie

Diecezjalny Duszpasterz Chorych i Niepełnosprawnych ks. Lucjan Gembczyk serdecznie prosi o pomoc chorym, by mogli przybyć na „Górę ufnej modlitwy”.

Autor: Łukasz Woźniak, Biuro Prasowe Diecezji Opolskiej

Komentarze są zamknięte