Bezpłatne porady prawne

Niezależna Gazeta Obywatelska

W imieniu Posła na Sejm RP Sławomira Kłosowskiego informujemy Państwa o działającej przy biurze poselskim przy ul. Plac Kopernika 1 m 5 w Opolu poradni prawnej. Porady prawne udzielane są przez aplikantów radcowskich i adwokackich. Osoby zainteresowane zapraszamy w każdy poniedziałek w godzinach od 17.00 do 18.00. W celu udzielenia porady prawnej niezbędne jest posiadanie ze sobą wszystkich dokumentów związanych z daną sprawą oraz dowodu osobistego. Jednocześnie informujemy, że porady prawne mają charakter niewiążącej opinii, wyrażonej ustnie lub pisemnie, służącej wskazaniu możliwości rozwiązania danej sprawy a więc nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń o charakterze cywilnym bądź publicznoprawnym. Jednocześnie zapewniamy o pełnym zaangażowaniu i doświadczeniu zawodowym aplikantów udzielających Państwu pomocy.

Autor: apl. r. mgr Michał Pająk, apl. r. mgr Małgorzata Hudziak

Komentarze są zamknięte