Jest już 24 tys. deklaracji uczestnictwa w krucjacie różańcowej

Niezależna Gazeta Obywatelska

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę to ruch modlitewny katolików świeckich pod patronatem Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Intencją Krucjaty, skupiającej obecnie kilkadziesiąt tysięcy uczestników, jest modlitwa o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Inicjatywa modlitwy jednoczącej Polaków w intencji Ojczyzny, jest odpowiedzią na współczesne wyzwania i zagrożenia dla Polski oraz jedyną nadzieję ukształtowania takiego porządku społecznego, prawnego i ekonomicznego w naszej Ojczyźnie, który będzie służył rodzinie, stwarzał warunki godnego życia oraz ochrony wartości ewangelicznych.

Ruch Krucjatowy w Polsce powstał na wzór krucjaty węgierskiej, w której do modlitwy za Węgry zmobilizowano 10 % społeczeństwa. Na wzór węgierski postanowiono, że celem Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę w Polsce jest zebranie 10% Polaków (zarówno mieszkających w kraju jak i poza jego granicami) modlących się codziennie przynajmniej jedną dziesiątką różańca w powyższej intencji. Służyć ma temu powołany do zbierania i zliczania deklaracji sekretariat Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

W okresie od 15 czerwca do połowy października 2011 roku do sekretariatu spłynęło ponad 24 tysiące deklaracji uczestnictwa w modlitwie za Ojczyznę. Szczególnym znakiem łaski jest coraz liczniejsze włączanie się w dzieło Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę kapłanów i osób konsekrowanych, zwłaszcza biskupów. Wśród nich są Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski Senior, który podpisał deklarację przystąpienia 15.08.2011 r. na Jasnej Górze, Kardynał Henryk R. Gulbinowicz – emerytowany Arcybiskup Metropolita Wrocławski, Arcybiskup Andrzej Dzięga – Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński, Przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, który podpisał deklarację przystąpienia 15.08.2011 r. na Jasnej Górze, Biskup Wacław T. Depo – Ordynariusz Zamojsko-Lubaczowski, który podpisał deklarację przystąpienia do Krucjaty jako pierwszy z biskupów 14.08.2011 r. na Jasnej Górze, Biskup Kazimierz Górny – Ordynariusz Rzeszowski, Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, Biskup Stanisław Stefanek – Ordynariusz Łomżyński, Członek Prezydium Papieskiej Rady ds. Rodziny, który przystąpił do Krucjaty 19.10.2011r. W załączniku nr 1 zamieszczamy krótką listę wybranych uczestników Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

25.09.2011 r. OO.Paulini zgodnie z sugestią Konferencji Episkopatu Polski, objęli duchową opieką Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej dzieło Krucjaty.

Wierzymy, że zwrócenie się do Boga przez pośrednictwo Maryi Królowej Polski, jest fundamentem odnowy duchowej narodu. Bez wielkiej mobilizacji duchowej i bez podejmowania walki o wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, a wreszcie bez wypełnienia zobowiązań wyrażonych przez Sługę Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego w Jasnogórskich Ślubach Narodu Polskiego z 1956 r., nie jest możliwe podjęcie szczególnego powołania naszego narodu do bycia świadkiem wiary dla Europy. O tym szczególnym wezwaniu wielokrotnie mówił do nas bł. Jan Paweł II, a dziś przypomina o nim często Ojciec Święty Benedykt XVI.

Pragniemy zachęcać naszych rodaków do jak najliczniejszego włączenia się w modlitwę w intencji Krucjaty. W modlitwie przede wszystkim, a nie obietnicach polityków upatrujemy nadziei dla Polski.

Staramy się nawiązywać kontakty z mediami katolickimi i niezależnymi oraz prosić o propagowanie idei Krucjaty Różańcowej, oraz o zamieszczanie na swoich łamach deklaracji i o zachęcanie do przystąpienia do tego dzieła. Zapraszamy także do zapoznania się ze stroną internetową Krucjaty oraz o nawiązanie bezpośredniego kontaktu z wolontariuszami Krucjaty, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania.

http://www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl/


Adres Sekretariatu Krucjaty Różańcowej:

Krucjata Różańcowa za Ojczyznę, Sekretariat
96-515, Teresin
skrytka pocztowa nr 6

e-mail:  [email protected]
telefon: 532 998 998
faks: 22 376 27 35

Oprac. Sekretariat Krucjaty Różańcowej

Komentarze są zamknięte