Konferencja o świętowaniu niedzieli w Kamieniu Śląskim

Niezależna Gazeta Obywatelska

W najbliższy czwartek 27 października 2011r. w Kamieniu Śląskim odbędzie się konferencja „Świętowanie Dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji Kościołów”, której organizatorem jest Zespół ds. Kontaktów Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna. Biskup Opolski Prof. Dr hab. Andrzej Czaja zaprasza na konferencję do Sanktuarium św. Jacka Centrum Kultury i Nauki WT UO, ul. Parkowa 1a. Program konferencji:

9.00 – Rozpoczęcie konferencji
Biskup Opolski Prof. Dr hab. Andrzej Czaja
Część I Teologiczne wprowadzenie w problematykę
9.15 – Ks. dr Andrzej Hoinkis, Teologia niedzielnego świętowania
9.45 – Ks. Prof. Dr hab. Zygfryd Glaeser, Eucharystia – centrum świętowania Dnia Pańskiego
10.15 – Prof. dr hab. Krystian Wojaczek, Niedziela czasem pogłębienia więzi w rodzinie
10.45 – Przerwa (kawa)

Część II Świętowanie Dnia Pańskiego w supermarkecie?
11.15 – Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Profanizacja Dnia Pańskiego (przestrzeni sakralnej)
poprzez „przykościelne sklepiki” i „praktyki niedzielne w centrach handlowych”
11.45 – Dr Kornelia Czogalik, Supermarket w kościele czy kościół w supermarkecie? O godność
Dnia Pańskiego
12.30 – Przerwa (obiad)

Część III Świętowanie Dnia Pańskiego jako problem ekumeniczny
13.30 – Bp Paweł Anweiler, Dzień Pański w perspektywie luterańskiej
14.00 – Ks. Mgr Dariusz Dawid, Niedziela jako dzień wolny od pracy – perspektywa ewangelicka
14.30 – Ks. Dr Piotr Nikolski, Dzień Pański w perspektywie prawosławnej
15.00 – Ks. Dr Jerzy Bajorek, Dzień Pański w perspektywie starokatolickiej
15.30 – Ks. Prof. Dr hab. Józef Budniak, Ekumeniczny charakter świętowania Dnia Pańskiego
w rodzinach o różnej przynależności wyznaniowej
16.00 – Dyskusja
16.30 – Podsumowanie konferencji

Za: Biuro Prasowe Diecezji Opolskiej

Komentarze są zamknięte