Konferencja „Śląsk w zjednoczonej Europie” w Opolu

Niezależna Gazeta Obywatelska

Katolickie  Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Śląsk w zjednoczonej Europie”, która odbędzie  się w  Opolu 17 października 2011 r. (poniedziałek) godz. 10. 00 w Sali Domu Katechetycznego  przy Katedrze Opolskiej.

P R O G R A M

10.00   Otwarcie konferencji:

Tadeusz Staszczak,  przew. RO  „Civitas Christiana” w Opolu

Konferencję poprowadzi:

–  Jacek Stróżyński, Zespół Programowy  w Warszawie

R e f e r a t y:

„Polityka wschodnia” –  prof. dr hab. Andrzej Nowak, historyk,  publicysta, sowietolog, profesor UJ, członek PAN, red. naczelny dwumiesięcznika „Arcana”

„Polska racja stanu a polityka Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej” – prof. dr hab. Tadeusz Marczak, historyk, geopolityk, Uniwersytet Wrocławski.

11.45  – 12.00       Przerwa na kawę i herbatę

 „Stosunki polsko-niemieckie a polska racja stanu” –  prof. dr hab. Lesław Koćwin,  Katedra Myśli Politycznej UO.

 „Polityka historyczna Lecha Kaczyńskiego” – prof. dr hab. Danuta Kisielewicz, Katedra Myśli Politycznej UO

  13.45 – 14.15     Przerwa na poczęstunek

Dyskusja – podsumowanie konferencji.

Oprac. TK

Komentarze są zamknięte