Opolskie Lamy wystartowały

Niezależna Gazeta Obywatelska
Rozpoczyna się kolejna IX edycja Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy. W tym roku festiwal będzie trwał od 7 do 15 października. Gościem festiwalu będzie Zbigniew Zamachowski.

14 października odbędzie się konkurs główny z pokazem filmów w ramach: konkursu etiud filmowych i konkursu filmów amatorskich. Część druga 15 października, a na zakończenie Uroczysta Gala.

Po raz pierwszy Festiwal Opolskie Lamy odbył się w 2002 roku i od tej pory jest wydarzeniem cyklicznym. Organizatorem tego przedsięwzięcia kulturalnego jest Rafał Mościcki – animator kultury i nauczyciel w Zespole Szkół TAK.

Festiwal promuje kulturę kina jako ważnego elementu współczesnego świata. W ramach imprezy prezentowana jest twórczość cenionego reżysera wielkiego formatu. Program festiwalu obejmuje projekcje filmów w cyklach tematycznych, takich jak kino światowe, kino polskie, także warsztaty filmowe oraz szereg spotkań filmowo-dyskusyjnych oraz pokazy plenerowe.

Integralną częścią festiwalu są konkursy: Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich (przeznaczony dla amatorów i twórców offowych) i Ogólnopolski Konkurs Etiud Filmowych (dla studentów i absolwentów szkół filmowych).

Festiwal Filmowy Opolskie Lamy to jedyne i niepowtarzalne święto kina na Opolszczyźnie, którego integralną częścią jest promocja młodych twórców filmowych. Nazwę festiwalu wybrano analogicznie do nagród przyznawanych podczas słynnych festiwali filmowych. Uczniowie Mościckiego zaproponowali lamę. Ich koncepcja spotkała się z akceptacją i tak lama pozostała symbolem tego przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje o festiwalu na stronie http://opolskielamy.pl

Oprac. TK, za: Opole.pl

Komentarze są zamknięte