Kartka z kalendarza: dziś mija 67. rocznica śmierci bł. ks. Józefa Stanka ps. „Rudy”, powieszonego przez Niemców podczas powstania warszawskiego

Niezależna Gazeta Obywatelska

Józef Stanek SAC, pseudonim „Rudy” urodził się 6 grudnia 1916 r. w Łapszach Niżnych na Spiszu. Jest błogosławionym Kościoła katolickiego. Był polskim księdzem pallotynem, męczennikiem II wojny światowej, kapelanem zgrupowania „Kryska” Armii Krajowej podczas powstania warszawskiego

W 1935 r. Józef Stanek po zdaniu matury w wadowickim Collegium Marianum wstąpił do pallotyńskiego nowicjatu w Sucharach nad Notecią, a w 1937 r. rozpoczął studia w Ołtarzewie. W 1939 r. podczas ewakuacji seminarium na wschód dostał się do sowieckiej niewoli, skąd uciekł i wrócił do Ołtarzewa. Święcenia kapłańskie przyjął po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w 1941 r. w Warszawie z rąk abp. Stanisława Galla. Następnie rozpoczął studia na tajnych kompletach na Wydziale Socjologicznym Uniwersytetu Warszawskiego i posługiwał w konspiracji jako kapelan Armii Krajowej, a od 1 sierpnia 1944 r. uczestniczył w powstaniu warszawskim. Odprawiał w trudnych warunkach nabożeństwa, udzielał pomocy rannym i umierającym, pomagał ludności cywilnej. W ostatnich dniach powstania ks. Stanek zrezygnował z możliwości przeprawy pontonowej na drugi brzeg Wisły. Podczas pacyfikacji Czerniakowskiego Przyczółka wzięty do niewoli przez Niemców, został 23 września 1944 r. powieszony na stule po torturach na zapleczu magazynu przy ul. Solec w Warszawie.

14 kwietnia 1945 r. jego zwłoki ekshumowano i złożono w zbiorowej mogile przy ul. Solec w Warszawie. 4 marca 1946 r. przeniesiono je na Cmentarz Powązkowski, a 5 listopada 1987 r. złożono w kwaterze zgrupowania AK „Kryska” znajdującej się na tym cmentarzu. W 1994 r. przy skrzyżowaniu ulic Wilanowskiej i Solec postawiono pomnik ku czci ks. Stanka i wszystkich walczących na tym terenie w oddziałach Armii Krajowej i Wojska Polskiego. 13 czerwca 1999 r. papież Jan Paweł II ogłosił ks. Józefa Stanka błogosławionym w gronie 108 męczenników II wojny światowej wraz z drugim pallotynem – ks. Józefem Jankowskim.

Wezwanie bł. Józefa Stanka nosi kaplica w stołecznym Muzeum Powstania Warszawskiego, a jego imię główna aleja w Parku Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza na warszawskim Solcu.

Więcej zobacz na: http://www.recogito.l.pl/

Oprac. TK

 

Komentarze są zamknięte