Gość z Anglii na Mszy trydenckiej

Niezależna Gazeta Obywatelska

11 września o godz. 18:30 (stała godzina odprawiania Mszy św.) w kościele pw. św. Sebastiana w Opolu, Opolskie Środowisko Tradycji Łacińskiej gościło zacnego kapłana z oratorium Birmingham, Księdza Antona Guziela, którego rodzina pochodzi z Chorzowa. Podczas kazania Ksiądz Sebastian Krzyżanowski, duszpasterz grupy wiernych przywiązanych do starej formy Mszy św., zwanej potocznie trydencką, podziękował z całego serca wszystkim zaangażowanym kapłanom i świeckim w pracę na rzecz przywrócenia Tradycji do naszej diecezji. Wszyscy wierni wyrażają również głęboką wdzięczność ordynariuszowi – biskupowi Andrzejowi Czai za możliwość cotygodniowego uczestnictwa w Mszy wg typicznego wydania mszału z 1962 roku. Zapraszamy wszystkich chcących poczuć i zrozumieć sacrum, głęboki szacunek do Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz poznać piękno chorału gregoriańskiego.

Autor: Marek Kuryło, Opolskie Środowisko Tradycji Łacińskiej, opole.tradycja.org

Komentarze są zamknięte