Maturalny dramat – co 4 nie zdał egzaminu dojrzałości!

Niezależna Gazeta Obywatelska3

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie opublikowała wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2011 r. Do wszystkich egzaminów obowiązkowych (tj. z języka polskiego, matematyki i języka obcego) przystąpiło 343 824 osoby, z których egzamin zdało 259 529, co stanowi 75,5% ogółu. Na ponad 343 tys. osób przystępujących do obowiązkowych egzaminów maturalnych nie zdało ich ponad 84 tys. abiturientów. To prawie jedna czwarta wszystkich zdających. Bez prawa powtarzania matury w tym roku pozostało 7% uczniów. Tak źle jeszcze nie było.

Oprac. TK

 1. okoń
  | ID: 838dc3c0 | #1

  Cóż, można tylko powiedzieć quo vadis Polsko?

 2. jarekONR
  | ID: 53f91b24 | #2

  Trafniejsze w tym wypadku jest
  ”Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

 3. Monet
  | ID: 904445d7 | #3

  „Bez prawa powtarzania matury w tym roku pozostało 7% uczniów.”
  ale że już nie mogą wcale, czy tyko w tym roku?

Komentarze są zamknięte