Biskupi wsparli inicjatywę objęcia wszystkich dzieci nienarodzonych prawną ochroną

Niezależna Gazeta Obywatelska

Episkopat Polski wsparł obywatelską inicjatywę wprowadzenia całkowitej prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych. „Biskupi z uznaniem wspierają obywatelską inicjatywę w sprawie całkowitej ochrony życia ludzkiego popartą podpisami blisko 600 tys. obywateli” – czytamy w komunikacie z zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Licheniu w dniach 24 i 25 czerwca oraz we Włocławku 26 czerwca 2011 r.
Istniejące obecnie prawo wymaga poprawy, ale czy to się stanie, zależy wyłącznie od sumień posłów i senatorów, w których rękach to spoczywa – zauważył przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy znoszącej wszystkie wyjątki dopuszczające zabijanie dzieci nienarodzonych odbędzie się najprawdopodobniej w czwartek, 30 czerwca.

Zebrani w Licheniu biskupi przypomnieli, że prawo do życia jest najbardziej fundamentalnym, naturalnym i niezbywalnym prawem każdego człowieka i dlatego jego ochrona jest obowiązkiem każdego społeczeństwa, niezależnie od światopoglądu religijnego.

Hierarchowie zaapelowali do parlamentarzystów polskich o przyjęcie prawa chroniącego każde ludzkie życie, od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wezwali także wszystkich wiernych do modlitwy w tej wielkiej sprawie.

Rodzina i kwestie życia człowieka zawsze będą priorytetem dla Episkopatu – powiedział abp Józef Michalik na konferencji prasowej podsumowującej obrady KEP. Nawiązując do złożonego w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy całkowicie zakazującej aborcji, przewodniczący Konferencji Episkopatu powiedział, że ta oddolna inicjatywna jest prawdziwym fenomenem. – To musi budzić nadzieję. Bardzo się cieszę, że to świeccy, że sami ludzie się mobilizują. Jest to wielkie świadectwo laikatu polskiego – dodał hierarcha.

Pytany czy Kościół nie opowiada się za tzw. kompromisem aborcyjnym, zawartym w ustawie o ochronie życia z 1993 r., abp Michalik wyjaśnił, że sytuacja od tego czasu znacznie się zmieniła. O ile wówczas nawet wśród lekarzy były różne opinie kiedy zaczyna się życie człowieka, rozwój medycyny sprawił, że nikt już nie twierdzi, że życie nie zaczyna się od momentu poczęcia.

Abp Michalik wyjaśnił też, że Kościół nigdy nie popierał kompromisu w sprawie ludzkiego życia, gdyż jego nauczanie w tym zakresie jest bezkompromisowe. Natomiast w 1993 r. Episkopat pozytywnie odnosił się do przyjętej wówczas ustawy, jedynie dlatego, że była ona znacznie lepsza od tej jaką w Polsce wprowadzono w latach 50., a która ustanawiała aborcję „na życzenie”. Natomiast ustawa z 1993 r. ograniczyła możliwość aborcji do pewnych konkretnych przypadków jak np. dziecko pochodzące z gwałtu czy niepełnosprawne. Była więc ona pozytywnym krokiem do przodu, Jednakże pozwalającym na zabijanie, co nigdy nie uzyska akceptacji ze strony Kościoła.

Abp Michalik powiedział, że skoro Kościół opowiada się za poprawianiem istniejącego prawa w kierunku większej ochrony życia człowieka, to wyrazić musi także poparcie dla obecnej inicjatywny obywatelskiej. – Nie rozumiem dlaczego ma być zabijany człowiek, wyłącznie z tego powodu, że został poczęty na skutek gwałtu bądź dlatego, że badania prenatalne wykazały u niego niepełnosprawność – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu.

Całym sercem popieramy wszystkie inicjatywy chroniące życie – stwierdził abp Michalik w rozmowie z KAI. – Te inicjatywy są godne poparcia chociażby przez fakt, że formują one mentalność społeczeństwa, promują wychowanie w kierunku życia i budzą sumienia – dodał hierarcha.

Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski jest to „projekt wielkiej wartości, projekt znaczący”. A fakt, że stoi za nim 600 tys. podpisów świadczy o tym, jak podkreśla metropolita przemyski, że „jest to fenomen budzącej się Polski, świadomości i podmiotowości społeczeństwa”.

Zawsze od prac leigislacyjnych winno się oczekiwać dostosowania prawa cywilnego do prawa Bożego – powiedział bp Stanisław Stefanek. Hierarcha dodał, że Rada Episkopatu ds. Rodziny popiera obywatelski projekt ustawy, wprowadzającej całkowity zakaz aborcji.

Nasz pogląd na ten temat jest całkowicie jasny – powiedział biskup łomżyński. – Przy każdej okazji mówimy, że życie winno być chronione od momentu poczęcia. Dlatego popieramy takie projekty, gdyż nawet jeśli nie zostaną zaakceptowane przez Sejm, to są sposobem na formowanie myślenia ludzi w kierunku coraz większego szacunku dla ludzkiego życia.

Hierarcha wyjaśnił, że nauczanie Kościoła w tej sprawie zawsze było jasne i nigdy nie zostało zmienione. Dodał jednak, że takie myślenie od samego początku napotyka na przeszkody, m.in. w formie przyjęcia ustawy, która zawiera katalog wyjątków, kiedy można zabijać nienarodzone dziecko. – To smutne zjawisko niektórzy nazywają szczęśliwym kompromisem – stwierdził biskup. Zaznaczył, że „zabijanie człowieka nigdy nie jest szczęśliwym rozwiązaniem”.

Odnosząc się do zgłoszonego do laski marszałkowskiej projektu obywatelskiego, biskup podkreślił, że ma świadomość olbrzymiego poparcia społecznego, o czym świadczy pół miliona podpisów zebranych pod projektem. – Obawiam się, że o wiele gorzej sytuacja przejawia się w Parlamencie, który nie jest zainteresowany przyjęciem tego typu rozwiązań legislacyjnych – powiedział hierarcha. Jednocześnie zauważył, że „niezależnie od tego warto takie projekty popierać, gdyż jest to sposób na kształtowanie świadomości społeczeństwa w dobrym kierunku”.

Wsparcie dla małżeństwa z komunikatu wydanego po zakończeniu obrad Episkopatu Polski w Licheniu

Tylko małżeństwo jest fundamentem rodziny, która stanowi naturalne środowisko wychowywania. Dla chrześcijan małżeństwo jest równocześnie sakramentem. Biskupi apelują do wszystkich zobowiązanych do wspomagania rodziny, m.in. do polityków stanowiących prawo, by nie ulegali presji niektórych środowisk, próbujących zrównać małżeństwo mężczyzny i kobiety z tzw. związkami partnerskimi oraz związkami osób tej samej płci. Dopuszczenie takich rozwiązań prawnych byłoby zgodą na niebezpieczne osłabianie instytucji małżeństwa. Jednocześnie Konferencja Episkopatu Polski apeluje do polityków, rządu i samorządów o wprowadzanie rzetelnej, skutecznej i długofalowej polityki prorodzinnej, od 1989 roku pozostającej ciągle w sferze projektów. Niech polityka prorodzinna stanie się jednym z głównych tematów dyskusji w kampanii wyborczej, niech przyświeca polskiej prezydencji w Unii Europejskiej jako kontynuowanie tematu podjętego przez rząd Węgier.

Źródło: episkopat.pl, KAI, PiotrSkarga.pl

Komentarze są zamknięte