Kartka z kalendarza: dziś mija 716. rocznica koronacji Przemysła II na króla Polski i ustanowienia orła w koronie godłem Polski

Niezależna Gazeta Obywatelska

Przemysł II urodził się 14 października 1257 r. w Poznaniu. Pochodził z wielkopolskiej linii dynastii Piastów. Był synem księcia wielkopolskiego Przemysła I i księżniczki śląskiej Elżbiety. Urodził się jako pogrobowiec, z tego powodu wychowywał się na dworze stryja Bolesława Pobożnego. Własną dzielnicę – księstwo poznańskie – otrzymał w 1273 r. Sześć lat później, po śmierci stryja, został księciem całej Wielkopolski. Zanim objął tron państwa polskiego był księciem poznańskim w latach 1257 –1279, księciem wielkopolskim w latach 1279–1296, księciem krakowskim w latach 1290–1291 i księciem pomorskim w latach 1294–1296. W niedzielę 26 czerwca 1295 r. został koronowany na króla Polski. Koronacja odbyła się w Gnieźnie, a przewodził jej arcybiskup Jakub Świnka.

W pierwszym okresie rządów w  swojej dzielnicy zaangażował się w sprawy śląskie, do 1281 r. współpracując, a następnie rywalizując, z księciem wrocławskim Henrykiem IV Prawym. Współpracując z arcybiskupem gnieźnieńskim Jakubem Świnką, dążył do zjednoczenia księstw piastowskich. Jedna prowincja kościelna była czynnikiem integrującym rozbite na dzielnice państwo polskie. Nieoczekiwanie w 1290 r. na mocy testamentu księcia wrocławskiego Henryka IV Prawego udało mu się objąć księstwo krakowskie. Nie mając jednak dostatecznego poparcia miejscowych możnych w rywalizacji z innym przedstawicielem dynastii piastowskiej, Władysławem Łokietkiem, oraz stojąc w obliczu zwiększającego się zagrożenia ze strony władcy czeskiego Wacława II, ostatecznie zdecydował się ustąpić z Małopolski, która znalazła się wówczas pod panowaniem Przemyślidy. W 1293 r. dzięki mediacji arcybiskupa Jakuba Świnki udało mu się wejść w ścisły sojusz z książętami kujawskimi: Władysławem Łokietkiem i Kazimierzem łęczyckim. Sojusz ten miał charakter antyczeski, a jego celem było odzyskanie Krakowa. Po śmierci księcia gdańskiego Mściwoja II w 1294 r., zgodnie z ustaleniami układu kępińskiego z 1282 r., Przemysł II objął Pomorze Gdańskie. Wzmocniło to jego pozycję i umożliwiło koronację na króla Polski w 1295 r. Była to pierwsza koronacja władcy polskiego po 219 latach. Zaledwie dziewięć miesięcy później, 8 lutego 1296 r., 39-letni Przemysł II został brutalnie zamordowany w Rogoźnie podczas nieudanej próby porwania dokonanej z inspiracji Niemców, a dokładniej margrabiów brandenburskich. Został pochowany w katedrze poznańskiej.

Warto dodać, że od 1295 r. symbol orła w koronie używany jest jako oficjalny herb całego państwa polskiego. Użył go po raz pierwszy król Przemysł II na rewersie swojej pieczęci majestatycznej z 1295 r.

Autor: Tomasz Kwiatek

Komentarze są zamknięte