Kartka z kalendarza: dziś mija 519. rocznica śmierci króla Kazimierza Jagiellończyka

Niezależna Gazeta Obywatelska

Dynastia Jagiellonów, której założycielem był król Polski Władysław Jagiełło, rządziła Polską przez prawie dwa stulecia. Był to czas największej świetności państwa polskiego w Europie. Po śmierci Jagiełły w 1434 r., tron w Polsce objął jego syn Władysław zwany Warneńczykiem, który zginął w 1444 r. w bitwie z Turkami pod Warną, a jego bohaterska śmierć obrońcy chrześcijaństwa obrosła legendą krążącą po Europie. Tron w Polsce zajął jego młodszy brat Kazimierz Jagiellończyk (1427-1492), który wzmocnił znaczenie Polski na arenie międzynarodowej. Kazimierz został koronowany na króla Polski 25 czerwca 1447 r. w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Wincentego Kota. Był jednym z najaktywniejszych polskich władców. Dzięki skutecznej polityce król Kazimierz Jagiellończyk znacznie powiększył obszar państwa polskiego: wcielił Prusy, po 158 latach odzyskał Pomorze Gdańskie, ziemie chełmińską, michałowską oraz dawny obszar Prus Królewskich z Malborkiem i Elblągiem. Wkrótce zapewnił panowanie swojej dynastii w Czechach i na Węgrzech. Mimo, iż Jagiellonowie panowali równocześnie w Polsce, na Litwie, w Czechach i na Węgrzech, każde z tych państw zachowało swoją suwerenność. Polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka nie prowadziła do ustanowienia czeteroczłonowego mocarstwa, lecz do wytworzenia więzi wynikającej ze wspólnoty rodowej. Król Kazimierz Jagiellończyk zmarł 7 czerwca 1492 r. w Grodnie w wieku 65 lat. Pochowano go w Krakowie, na Wawelu, w marmurowym grobowcu dłuta Wita Stwosza.

Warto dodać, że ród Jagiellonów był wówczas jednym z najpotężniejszych w ówczesnej Europie i rywalizował o wpływy z potężnymi Habsburgami. Potomkowie Kazimierza Jagiellończyka rozpoczęli też walkę o wpływy z Turcją, która w połowie XVI w. doszła do szczytu swojej potęgi, a jej panowanie rozciągało się na Bałkany, Mezopotamię, Syrię, Palestynę i Egipt. W 1526 r. w bitwie pod Mohaczem z Turkami zginął Ludwik król Czech i Węgier, co było końcem mocarstwowej potęgi Jagiellonów w Europie.

W 1569 r. Jagiellonowie doprowadzili do zawarcia unii realnej z Litwą w wyniku czego powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów – największe państwo w Europie. Rozległość państwa i jego niezwykle silna pozycja w Europie stała się przyczyną licznych wojen na różnych frontach, co ostatecznie doprowadziło kraj do klęski i rozbiorów.

Autor: Tomasz Kwiatek

Komentarze są zamknięte