Tylko u Nas: Raport Atkinsa o cieple z Elektrowni Opole

Niezależna Gazeta Obywatelska

Okładka niepublikowanego Raportu

Przejrzystość działań administracji publicznej i swobodny dostęp do informacji są nieodłącznymi składnikami demokracji i praw człowieka. Jako Stowarzyszenie „Stop Korupcji”, którym mam zaszczyt od kilku dni kierować chcemy propagować jawność w życiu publicznym. Stąd postanowiłem ujawnić raport, za który zapłacił Urząd Miasta Opola i udostępnił mi do wglądu jako Radnemu Miasta Opola. Jako osoba, która wielokrotnie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu domagała się ujawnienia danych i dokumentów wiem, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ujawniać informacje publiczne. Dzięki temu dyskusja o „tanim cieple” w Opolu może opierać się na prawdzie. Jedynie ona jest ciekawa, tak brzmi motto naszej „Niezależnej Gazety Obywatelskiej”. Na prawdzie można coś zbudować w tym przypadku doprowadzić do „tańszej energii” dla mieszkańców Opola. Bo ciepło, prąd, gaz, paliwa, to energia która może być nie tak droga. Dlatego będziemy o tym informowali. Proszę pamiętać o tym, że jeśli władza nie podejmie żadnej inicjatywy, to my, mieszkańcy mamy prawo do inicjatywy uchwałodawczej (zapis w statucie Miasta Opola – wymagane 500 podpisów).

Oddaję do Państwa informacji najważniejsze wg mnie strony z raportu przygotowanego przez firmę WS Atkins-Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Miasta Opola pt.: „Analiza biznesowa propozycji potencjalnych dostaw ciepła do miasta Opola po roku 2014”.  Wniosek z raportu jest dla mnie  jeden – na współpracy wszystkich stron EO, ECO i Prezydenta Opola mogą skorzystać wszyscy odbiorcy ciepła w Opolu. Tej woli nie było widać w ostatnich latach. Czy teraz, gdy temat był hasłem na wielu ulotkach wyborczych będzie realizowany? Czas pokaże. My chcemy ten temat rozpocząć dyskusję teraz po wyborach samorządowych.

Rozdział 2. Uwarunkowania Techniczno-Środowiskowe

2.4 Wpływ zmian przepisów zakresie emisji CO2 do powietrza na zaopatrzenie miasta Opola w Ciepło

Wariant pesymistyczny:

„Można jedna oszacować, że w sytuacji gdyby nagle w roku 2016 ECO podjęło decyzję inwestycyjną w np.: 50-70 MWt obiekt ko generacyjny, to jego cena na poziomie 100 mln Euro lub więcej na pewno spowodowałaby wzrost cen nawet o 20 zł/GJ (przy spłacie w okresie 20 lat).”

str. 21 – tu padają ważne słowa z analizy.

Rozdział 3. Analiza prognoz
3.1. Analiza prognoz przedłożonych przez ND (red.-Niezależny dostawca w tym przypadku PGE Elektrownia Opole)

„Można zauważyć, że bez wątpienia ND przeanalizował prawidłowy pełne korzyści, jakie pośrednio uzyskuje z takiego kontraktu… Niezależny Konsultant (Atkins – red.) uważa, że przedstawiciele ND tworzą profesjonalny zespół, który jeśli wypowiada się w imieniu ND w taki sposób i z takimi propozycjami to jest to realna propozycja, którą warto dalej negocjować (…)”.

 str. 22, Rozdział 4. Analiza biznesowa dostaw ciepła do miasta Opole po roku 2014

4.1 Wariantowe oceny skutków cenowych dla odbiorców ciepła w Opolu z włączeniem i bez wyłączenia do miejskiego systemu dostaw ciepła z bloku El. Opole

„Budowa sieci (z wymiennikami, pompowniami, sterowaniem) dla transportu odpowiednio (bez cen za pozyskanie gruntu):

  • 75 MWt na odległość 12 km to około 60 mln zł (wyliczenia dla prywatnego inwestora, Polska wiosna 2010, źródło własne WS Atkins – Polska)
  • 150 MWT na odległość 10-12 km (czyli wersja podobna do rozważania w tym raporcie) to około 95 mln złotych (wyliczenie bazuje na podobnej sytuacji dla innego prywatnego inwestora, Polska wiosna 2010, źródło własne WS Atkins – Polska)

Wymienione powyżej koszty podane są bez kosztów pozyskania terenu, a te mogą na niezurbanizowanym terenie być rzędu tylko 100 000 zł/km. Szacunkowo dodatkowe koszty na trasie z elektrowni Opole do ulicy Harcerskiej mogą wynosić łącznie (pozyskanie terenu, dokumentacja, pozwolenia, uzgodnienia przejść przez cieki wodne itp.) 3-5 mln złotych. Zatem szacunek kosztów budowy takiej sieci na 70 mln złotych za około 9 km odcinek dla transportu maksymalnie 150 MWT wydaje się racjonalny”.

 str. 23 Raportu 4.1. Wariantowe oceny skutków cenowych dla odbiorców ciepła w Opolu z wyłączeniem i bez włączenia do miejskiego systemu dostaw ciepła z bloku El. Opole.

„(…) W opinii Niezależnego Konsultanta wykonanie inwestycji, o której mowa w projekcie, będzie prawdopodobnie nie w kwocie 120 mln (szacunek ND na spotkaniu 10 maja), ale bliżej kwoty 135 – 145 mln złotych z czego prawdopodobnie rurociąg z pompowniami i potrzebny modernizacjami innych sieci będzie bliżej 80 mln złotych a realna cena wymienników i wszelkich testów  i zabezpieczeń dla osiągnięcia pewności zasilania będzie bliżej 65 mln niż 50 mln złotych przedstawionych przez ND. Ponadto może być niezbędny lub pożądany biznesowy akumulator ciepłą itp.

Ponadto pełne wyliczenie powinni gdzieś pokazać także jednorazowe i późniejsze roczne koszty odstawienia do zimnej rezerwy tj. „hibernowania” jednostek wytwórczych w samym ECO w Opolu. Ocena skutków cenowych dla mieszkańców skorzystania z propozycji elektrowni Opola została pokazana na formularzu Excela, gdzie zaprezentowano scenariusz „uśredniania” dwóch cen tj. cen z kontraktu z ND i cen produkcji w ECO ciepła w ilości 0,39 TJ rocznie (…)”.

 Od str. 28 -36 Rozdział 5. Analiza Ryzyk

Do najważniejszych czynników ryzyk oddziaływujących na całość przyszłości ECO i sytemu wytwarzanie ciepła w Opolu są:

  • Niestabilność możliwych cen węgla kamiennego uzyskiwanych przez małych i średnich odbiorców w sytuacji braku otwartego rynku owęgla i jego kontroli przez czynniki nieprzewidywalne oraz czynniki geologiczne.
  • Termin w jakim rząd polski narzuci ciepłownictwu przepisy unijne o konieczności nabywania pozwoleń na emisję dwutlenku węgla
  • Czy uda się uzyskać derogacje do dyrektywy IED (red- o emisja przemysłowych ważna w sektorze elektroenergetycznym)
  • Zapisy umowy między ECO a EO dotyczące rewaloryzacji tzw. cen stałych zawartych w kontraktach oraz czy zapisy umowy będą bezwzględnie obowiązujące
  • Czy zapisy kontraktowe mogą być uznane za subsydiowanie skrośne tzn. uznane przez prezesa URE, że ND dotuje ciepło zyskami jakie uzyska z działalności innej (na rynku energii elektrycznej)
  • Zgodność z zapisami planowanych rozporządzeń w sprawie udzielenia pomocy publicznej na inwestycje

str. 37

Ciekawym przypadkiem opisanym w Raporcie Atkinsa jest przpadek miasta Bouhumin

Case Study z Bohumina w Czechach

 

Oprac: Tomasz Kwiatek, na podstawie niepublikowanego Raprtu firmy Atkins„Analiza biznesowa propozycji potencjalnych dostaw ciepła do miasta Opola po roku 2014”

Komentarze są zamknięte