Górnictwo węgla kamiennego w III Rzeczypospolitej. Anatomia rozkładu

Polska energetyka i polski przemysł u swego zarania zostały ufundowane na rodzimych surowcach energetycznych – złożach węgla, przede wszystkim kamiennego. To było i jest racjonalne podejście – wykorzystanie bezpiecznego, dostępnego i relatywnie taniego surowca, pozwalającego na uniezależnienie polskiej gospodarki od zmiennych czynników polityki zagranicznej i zapewnienie zarazem rzeszom Polaków – pracowników i konsumentów – miejsc … Czytaj dalej Górnictwo węgla kamiennego w III Rzeczypospolitej. Anatomia rozkładu