Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski podejmie interwencję w sprawie remontu dróg lokalnych w powiecie gołdapskim

Zastępca Naczelnego

Paweł Czyż (ZChR), poseł Janusz Kowalski (SP)/YT

Poseł Solidarnej Polski i były sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski otrzymał w ostatni piątek za pośrednictwem rzecznika prasowego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Pawła Czyża pismo wystosowane przez grupę mieszkańców rolniczej gminy Banie Mazurskie w powiecie gołdapskim, którzy proszą posła Kowalskiego z Opolszczyzny o konkretną pomoc na rzecz przywrócenia bezpieczeństwa na drogach powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze – Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin. – Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy gminy Banie Mazurskie. Jako poseł na Sejm RP swoim mandatem obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym zobowiązuje się podjąć w tej sprawie interwencję poselską – mówi w nagraniu udostępnionym w serwisie YouTube.com poseł Janusz Kowalski.

Przekażę państwa opinie, państwa dezyderaty i państwa wniosek do odpowiednich organów, po to aby znaleźć jak najszybsze rozwiązanie. Polskie państwo musi wspierać takie inwestycje, remonty dróg – szczególnie w tych obszarach postpegeerowskich”

– powiedział na upublicznionym nagraniu adresowanym do mieszkańców gminy Banie Mazurskie poseł Janusz Kowalski.

ZOBACZ WIDEO

CZYTAJ WIĘCEJ

Mieszkańcy rolniczej gminy z Mazur proszą o pomoc posła Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego z Opolszczyzny. Wspieranie przez Solidarną Polskę rolników już przynosi efekty?

Foto drogi N1815/NGO

Obie w/w drogi prowadzą do tzw. „Piramidy w Rapie” (zbudowana w 1811), grobowiec rodzinny pruskiego rodu baronów von Fahrenheid, zaprojektowany przez bliżej nieznanego architekta. Często uważa się, że jest nim Bertel Thorvaldsen (autor pomnika ks. Józefa Poniatowskiego, który stoi przed Pałacem Prezydenckim), jednak nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie tej tezy. Charakterystyczną cechą budowli jest kształt, przypominający starożytne egipskie piramidy) daje możliwość rozwoju agroturystycznego tego terenu. Niestety, stan dróg dojazdowych powoduje, że żaden kierowca nie będzie ryzykował swoim bezpieczeństwem, ani uszkodzeniem pojazdu, aby odwiedzić w/w zabytek.”

– czytamy w liście mieszkańców Bań Mazurskich do parlamentarzysty SP.

W 2021 roku Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin wystąpiło do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o zabezpieczenie środków z budżetu państwa na kompleksowy remont dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin. Odpowiedzi na wystąpienie ZChR udzielił zastępca dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów RP Grzegorz Gmyrek, kierując je do ministerstwa infrastruktury. Już 9 sierpnia 2021 roku zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury Beata Leszczyńska skierowała pismo do Zarządu Powiatu Gołdapskiego w sprawie wniosku ZChR.

„Mimo, że realizacja zadań na drogach samorządowych leży po stronie zarządców dróg, to Minister Infrastruktury ma świadomość, że kluczowym znaczeniem dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych jest rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej” – napisała dyrektor Leszczyńska do powiatowego gołdapskiego samorządu. Poinformowała, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku przez zarządcę drogi (Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi) „przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80 procent kosztów realizacji zadania” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a z subwencji ogólnej ministerstwa do spraw finansów publicznych „nie może przekroczyć 50 procent wartości zadania”.

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLII/205/2021 z dnia 13 października 2021 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie -Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania uznała za zasadną.

Jednak uchwałą Nr XLVII/232/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 stycznia 2022 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały zobowiązującej Zarząd Powiatu Gołdapskiego do wprowadzenia w budżecie powiatu na rok 2022 zmiany pozwalającej na wykonanie kompleksowego remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry- Skocze- Juchnajcie- Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania pozostawiła bez rozpatrzenia (…)

Jednocześnie Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin zwróciło się również 23 marca br. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka o ocenę bezpieczeństwa tych dróg. ZChR, w Dniu Flagi RP otrzymało po 40 dniach oczekiwania na reakcję Policji pismo, w którym zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie nadkom. Maciej Surowiec stwierdza, że petycję pozostawia się bez rozpatrzenia, albowiem sekretarz generalny ZChR nie jest członkiem zarządu głównego Zjednoczenia …”

– czytamy w piśmie.

ZOBACZ VIDEO – STAN DROGI N1764

Piotr Galicki

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.