Mieszkańcy rolniczej gminy z Mazur proszą o pomoc posła Solidarnej Polski Janusza Kowalskiego z Opolszczyzny. Wspieranie przez Solidarną Polskę rolników już przynosi efekty?

Zastępca Naczelnego

Poseł Janusz Kowalski/Twitter.com/NGO

Wczoraj poseł Janusz Kowalski odbył szereg spotkań z rolnikami z terenu Opolszczyzny zapewniając o wsparciu ze strony Solidarnej Polski dla rolnictwa. Aktywność parlamentarzysty już została dostrzeżona przez wyborców i najwyraźniej polscy rolnicy na deklaracje polityków partii Zbigniewa Ziobro odpowiadają pozytywnie. Niezależna Gazeta Obywatelska dotarła do pisma wystosowanego przez grupę mieszkańców rolniczej gminy Banie Mazurskie w powiecie gołdapskim, którzy proszą posła Kowalskiego z Opolszczyzny o konkretną pomoc na rzecz przywrócenia bezpieczeństwa na drogach powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze – Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin.

Lokalny układ za wszelką cenę nie chce kompleksowego remontu tych dróg. Gdzie idą pieniądze z samorządu powiatu gołdapskiego tego nie wiemy. Ale stan tych dróg wpływa na bezpieczeństwo nie tylko ruchu drogowego, ale też prac polowych. Pomaga nam lokalny oddział Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin. Skoro jednak Solidarna Polska jest zainteresowana naszymi sprawami, to może poseł Kowalski postara się nam pomóc”

– zastanawia się w rozmowie z NGO pan Marek, mieszkaniec gminy Banie Mazurskie.

Foto drogi N1815/NGO

Obie w/w drogi prowadzą do tzw. „Piramidy w Rapie” (zbudowana w 1811), grobowiec rodzinny pruskiego rodu baronów von Fahrenheid, zaprojektowany przez bliżej nieznanego architekta. Często uważa się, że jest nim Bertel Thorvaldsen (autor pomnika ks. Józefa Poniatowskiego, który stoi przed Pałacem Prezydenckim), jednak nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie tej tezy. Charakterystyczną cechą budowli jest kształt, przypominający starożytne egipskie piramidy) daje możliwość rozwoju agroturystycznego tego terenu. Niestety, stan dróg dojazdowych powoduje, że żaden kierowca nie będzie ryzykował swoim bezpieczeństwem, ani uszkodzeniem pojazdu, aby odwiedzić w/w zabytek.”

– czytamy w liście mieszkańców Bań Mazurskich do parlamentarzysty SP.

W 2021 roku Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin wystąpiło do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o zabezpieczenie środków z budżetu państwa na kompleksowy remont dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale – Widgiry – Żabin. Odpowiedzi na wystąpienie ZChR udzielił zastępca dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów RP Grzegorz Gmyrek, kierując je do ministerstwa infrastruktury. Już 9 sierpnia 2021 roku zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury Beata Leszczyńska skierowała pismo do Zarządu Powiatu Gołdapskiego w sprawie wniosku ZChR.

„Mimo, że realizacja zadań na drogach samorządowych leży po stronie zarządców dróg, to Minister Infrastruktury ma świadomość, że kluczowym znaczeniem dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego wspólnot samorządowych jest rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej” – napisała dyrektor Leszczyńska do powiatowego gołdapskiego samorządu. Poinformowała, że warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku przez zarządcę drogi (Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi) „przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80 procent kosztów realizacji zadania” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a z subwencji ogólnej ministerstwa do spraw finansów publicznych „nie może przekroczyć 50 procent wartości zadania”.

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLII/205/2021 z dnia 13 października 2021 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie -Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania uznała za zasadną.

Jednak uchwałą Nr XLVII/232/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 stycznia 2022 roku petycję Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały zobowiązującej Zarząd Powiatu Gołdapskiego do wprowadzenia w budżecie powiatu na rok 2022 zmiany pozwalającej na wykonanie kompleksowego remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie – Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry- Skocze- Juchnajcie- Rogale oraz pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania pozostawiła bez rozpatrzenia (…)

Jednocześnie Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin zwróciło się również 23 marca br. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka o ocenę bezpieczeństwa tych dróg. ZChR, w Dniu Flagi RP otrzymało po 40 dniach oczekiwania na reakcję Policji pismo, w którym zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie nadkom. Maciej Surowiec stwierdza, że petycję pozostawia się bez rozpatrzenia, albowiem sekretarz generalny ZChR nie jest członkiem zarządu głównego Zjednoczenia …”

– czytamy w piśmie.

ZOBACZ VIDEO

 

To bardzo dobrze, że mieszkańcy tej gminy obserwują media społecznościowe i postanowili poprosić o pomoc posła Janusza Kowalskiego. ZChR w zakresie swoich możliwości wspiera walkę o kompleksowy remont tych dróg, jednak możliwości parlamentarzysty są o wiele większe. Szczególnie bulwersujące jest, że policja nie oceniła stanu bezpieczeństwa dróg zasłaniając się formalnościami. Konstruktywne działanie dla dobra wspólnego ma sens i jak widać jest doceniane przez mieszkańców terenów popegeerowskich”

– mówi NGO przewodnicząca elbląskich struktur ZChR Monika Socha-Czyż.

Czego od parlamentarzysty Solidarnej Polski oczekują mieszkańcy rolniczej gminy z Mazur?

Poseł Janusz Kowalski/Twitter.com

Szanowny Panie Pośle, obserwujemy w mediach częste Pańskie wypowiedzi w sprawach istotnych dla Polaków. Liczymy zatem na skierowanie przez Pana Posła interwencji poselskich do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa w/w dróg, do Zarządu Powiatu Gołdapskiego oraz Rady Powiatu Gołdapskiego z żądaniem wykonania kompleksowej wymiany nawierzchni w/w dróg jeszcze w roku 2022 oraz Wójta Gminy Banie Mazurskie i Rady Gminy Banie Mazurskie, aby w/w podjęli działania na podstawie ustawy o samorządzie gminnym w celu realizacji zadania własnego naszej Gminy w postaci ochrony „porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” w zakresie bezpieczeństwa w/w dróg leżących na terenie naszej Gminy.”

– czytamy w piśmie adresowanym do posła Janusza Kowalskiego.

Potwierdziliśmy, że obecnie trwa zbiórka podpisów mieszkańców gminy Banie Mazurskie pod listem do parlamentarzysty. List zostanie wręczony posłowi Kowalskiemu w piątek w czasie jego wizyty w Olsztynie.

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.