Zniszczono pomnik żołnierzy AK na Białorusi. Prezes ZChR: Antypolonizm w wydaniu Łukaszenki ma korzenie stalinowskie

Zastępca Naczelnego

Prezes ZChR dr Bogusław Rogalski/ngopole.pl

Władze białoruskie zburzyły pomnik na zbiorowym grobie żołnierzy Armii Krajowej w Stryjówce w obwodzie grodzieńskim – poinformował portal Głos znad Niemna. – W Stryjówce znajdował się kamienny obelisk, upamiętniający żołnierzy VII Uderzeniowego Batalionu Kadrowego, którego dowódcą był Zbigniew Czarnocki, „Czarny”- podał portal Związku Polaków na Białorusi. Na tablicy pamiątkowej umieszczone były nazwiska poległych żołnierzy. 20 września 1943 roku ta jednostka stoczyła pod Stryjówką bój z żandarmerią niemiecką, tracąc 32 żołnierzy. Pomnik na mogile żołnierzy AK postawiono w 1992 roku staraniami Światowego Związku Żołnierzy AK przy wsparciu Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Antypolonizm w wydaniu Łukaszenki ma korzenie stalinowskie. To taka siermiężna kontynuacja niszczenia śladów polskości, którą uprawiał Stalin na terenach byłych województw II RP, które zostały zagarnięte przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Nie spodziewam się wiele po byłym zastępcy kierownika kołchozu i członku Komunistycznej Partii Białorusi. Przecież władze Białorusi nawet nie potrafią właściwie upamiętnić drugiego premiera Białoruskiej Republiki Ludowej, senatora w II RP, Romana Skirmunta, brata stryjecznego Konstantego Skirmunta – w okresie międzywojennym polskiego ministra spraw zagranicznych. Ten białoruski polityk został zamordowany w rodzinnym majątku w Porzeczu 7 października 1939 roku wraz ze szwagrem Bolesławem przez komunistów. Pochowany został w pałacowym parku. W sąsiednim majątku Mołodowo zamordowano również jego innych krewnych. Zatem postawa Łukaszenki i walka z pamięcią dotyczy jedynie Polaków i tych Białorusinów, którzy nie byli miłośnikami okupacyjnej Armii Czerwonej. Żałosne antypolskie działania Łukaszenki są przykre przede wszystkim dla setek tysięcy Polaków, którzy nadal mieszkają na Białorusi”

– mówi NGO prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr Bogusław Rogalski.

Piotr Galicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *