Dr Ewelina Kondziela: Historia jest dynamiczną siłą

Zastępca Naczelnego

Dr Ewelina Kondziela/Twitter

Zdawać by się mogło, że czas jakby się zatrzymał i istnieje tylko teraźniejszość, a właściwie to jak radzą sobie państwa z epidemią Cowid-19. Piszę to, by powrócić do właściwej proporcji między różnymi sferami naszej aktywności. Aktywności, która w wielu dziedzinach niewątpliwie została spowolniona, a w niektórych przypadkach nawet zatrzymana. Co więc dzieje się wartościowego poza sprawami zdrowotnymi, na co warto zwrócić uwagę?

Przeżywając niedawno rocznicę katastrofy smoleńskiej i wspomnienie śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z całą delegacją rządową udającą się na obchody związane z uczczeniem Polaków pomordowanych w Katyniu, chciałam przypomnieć, że historia jest wciąż tą siłą, która wpływa na losy narodów i nie pozwala im o sobie zapomnieć. Zwłaszcza wtedy gdy ukazuje momenty w naszej epoce, które prowadziły do odczłowieczenia osoby ludzkiej. Mord w Katyniu dlatego mógł się dokonać, że ideologia komunistyczna chciała podporządkować całe narody władzy komunistycznej, urągającej prawom ludzkim, aby zniszczyć ich prawo do rozwoju życia w wolności i sprawiedliwości. O tej nauce historycznej przypominał systematycznie śp. Prezydent Lech Kaczyński wraz z przedstawicielami polskiego narodu, ale też wiele osób poczuwających się do odpowiedzialności za kształt życia ludzi we współczesnym świecie.

Warto przypomnieć tutaj postać węgierskiego polityka Jánosa Esterházego (1901-1957), odznaczonego przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za pomoc polskim uchodźcom w czasie wojny. Był jednym z niewielu zagranicznych polityków otwarcie mówiących o odpowiedzialności Rosji za zbrodnie Katyńską. Odznaczał się heroiczną postawą wobec prześladującej go władzy komunistycznej. Decyzją NKWD skazany na 9 lat łagrów, a następnie więziony w Czechosłowackim więzieniu. Łącznie po 12-tu latach katorgi zmarł śmiercią męczeńską w więzieniu w Mirovie na Morawach w opinii świętości.

Mija już kolejny rok, od kiedy 25 marca 2019 roku rozpoczęte zostały w Archidiecezji Krakowskiej, prowadzone przez Ojców Karmelitów, procedury przygotowujące do procesu beatyfikacyjnego Jánosa Esterházego. Postać ta znana jest osobom zajmującym się problematyką międzynarodową w wymiarze Europy Środkowo-wschodniej, ale należy jej się szczególne miejsce w historii Europy, ze względu na heroizm życia jaki reprezentował, pozostając wiernym ideałom wiary chrześcijańskiej w głęboko przeżywanym życiu sakramentalnym. Jednocześnie pozostawał przez całe życie społeczne i polityczne, aktywnie zaangażowany na rzecz narodu węgierskiego, jak i krajów Europy, poprzez starania o utworzenie swoistej przeciwwagi dla tendencji nazistowskich w przedwojennej Europie, zabiegając o koalicje państw na rzecz pokoju.

Losy Jánosa Esterházego, z całą pewnością mogą być jedną z wybitnych kart wpisujących się w kulturę historyczną Europy. Dla narodów pielęgnujących własne korzenie, oparte na cywilizacji łacińskiej i wartościach chrześcijańskich, a zarazem dbających o kształt współczesnego świata, by nie prowadził do odczłowieczenia życia społeczeństw. To wciąż wielkie zadanie w obliczu przemian i kryzysów obecnego czasu, jakie staje tak przed Europą jak i całym światem. Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin będzie się starało przybliżyć w najbliższym czasie tą wyjątkową postać, która powinna być bardziej znana nam wszystkim.

Dr Ewelina Kondziela*

* Przewodnicząca Okręgu Wrocławskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

 

Komentarze są zamknięte