Niedawno zmarły dr Kornel Morawiecki będzie upamiętniony w Bytomiu z inicjatywy chadeków z ZChR

Zastępca Naczelnego

K. Morawiecki, M.Dynak z ZChR (P)/FB

22 lipca 2020 roku do Urzędu Miejskiego w Bytomiu wpłynęła petycja złożona przez przewodniczącego Okręgu Gliwickiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Mirosława Dynaka w sprawie nadania miejscu w przestrzeni publicznej – jednej z ulic (plac, rondo) położnych na terenie gminy Bytom imienia niedawno zmarłego marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji doktora Kornela Morawieckiego. Na sesji 28 września bytomscy radni podjęli uchwałę, w której „Rada Miejska w Bytomiu wyraża wolę uwzględnienia petycji w procesie nadawania nazw ulicom i innym miejscom w przestrzeni publicznej”. – Dobrze się stało, że bytomscy radni wznieśli się ponad doraźnymi podziałami i gdy pojawią się nowe drogi w tym mieście, śp. dr Kornel Morawiecki zostanie upamiętniony. Liczymy, że wskazane miejsce w przestrzeni publicznej Bytomia będzie godne – mówi Niezależnej Gazecie Obywatelskiej Mirosław Dynak, zabrzański radny poprzedniej kadencji, którego w ostatnich wyborach prezydenta Zabrza popierał nieżyjący ojciec premiera Mateusza Morawieckiego.

Komisja na posiedzeniu w dniu 21 września 2020 roku dokonała analizy treści petycji i zapoznała się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta z dnia 15 września 2020 roku w sprawie będącej przedmiotem petycji (pismo AG.0003.1.2020). Komisja ustaliła, iż obecnie na terenie Gminy Bytom nie powstały nowe drogi, którym należy nadać nazwę. Zdaniem Komisji zawarty w petycji postulat dotyczący uczczenia osoby dr Kornela Morawieckiego jest zasadny i powinien zostać wzięty pod uwagę w procesie nadawania nazw ulicom tub innym miejscom w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Bytom. Komisja, po dyskusji, postanowiła zarekomendować Radzie Miejskiej w Bytomiu wyrażenie woli uwzględnienia petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie nadania miejscu w przestrzeni publicznej – jednej z ulic (plac, rondo) położonych na terenie Gminy Bytom imienia niedawno zmarłego założyciela „Solidarności Walczącej”, marszałka seniora Sejmu RP VIII kadencji dr Kornela Morawieckiego w procesie nadawania nazw ulicom lub innym miejscom w przestrzeni publicznej na terenie Gminy Bytom”

– czytamy uzasadnieniu do uchwały nr XXXII/467/20 podjętej przez radnych z Bytomia w przedmiotowej sprawie.

Również z inicjatywy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin ten wybitny  działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL będzie upamiętniony nazwą ulicy, placu lub ronda w Katowicach.

Jak poinformował Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic – przestrzeń publiczna imienia dr Kornela Morawieckiego zostanie nadana w momencie znalezienia odpowiedniej ulicy, placu, skweru lub ronda nadającego się do nadania nazwy”

– podał portal infokatowice.pl.

Piotr Galicki

Komentarze są zamknięte