Czy zatrudniając studenta musisz opłacać składki w ZUS?

Zastępca Naczelnego

ZUSTrzeba dorobić – takie plany na wakacje ma wielu opolskich studentów po zakończeniu roku akademickiego. Czy zatrudnienie studenta do prac sezonowych, to dla firmy korzyść czy obciążenie? Przeczytaj!

Umowa zlecenie – pracodawca zadowolony

Najczęściej stosowaną formą zatrudnienia przy angażowaniu studentów jest umowa zlecenie, ewentualnie umowa o dzieło. To ewidentna korzyść dla przedsiębiorcy, bo za studenta, który nie ukończył 26 lat, a ma umowę zlecenie, nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. To jednak skutkuje tym, że pracującemu studentowi nie przysługuje na przykład zasiłek chorobowy. W przypadku zawarcia umowy o dzieło, ani zleceniodawca, ani zleceniobiorca nie płaci żadnych składek.

Studenci powyżej 26 roku życia, którzy podpisali umowę zlecenie, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a to oznacza, że każdy sam musi zdecydować czy opłacać składkę na ten rodzaj ubezpieczenia. Jeśli student zgłosi taki wniosek, to będzie mógł na przykład korzystać z płatnych zwolnień chorobowych”

– dodaje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Zwolnienie ze składek dotyczy osób, które mają status studenta, a ten przysługuje od dnia przyjęcia w poczet studentów (czyli immatrykulacji) do dnia złożenia egzaminu dyplomowego bądź skreślenia z listy studentów. Na zwolnienie z opłacania składek nie ma wpływu obywatelstwo, narodowość oraz kraj w którym student się uczy. Zwolniony z opłacania składek od umowy zlecenia jest na przykład Ukrainiec, który studiuje w Opolu, a także Polak studiujący w Berlinie czy Pradze. Oczywiście tylko do ukończenia 26 roku życia.

Umowa o pracę – składki obowiązkowe

Jeśli student – bez względu na wiek – podpisze z pracodawcą umowę o pracę, to wtedy obowiązkowe jest opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Podobnie jest ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Zatrudniający, w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy powinien zgłosić ten fakt do ZUS.

Student zgłoszony do ubezpieczeń społecznych zyskuje to, że zasilane jest jego indywidualne konto w ZUS. To natomiast, w konkretnych okolicznościach umożliwia korzystania chociażby z zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i innych świadczeń”

– wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Co ważne, umowa o pracę gwarantuje dodatkowe przywileje, jak prawo do urlopu czy wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

 

Informacja prasowa:

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

Komentarze są zamknięte