Chadecy zaapelowali do Rządu RP o wprowadzenie ustawowych wakacji kredytowych i leasingowych na czas stanu zagrożenia epidemicznego

Zastępca Naczelnego1

Źródło: ZChR

Prezydent RP Andrzej Duda odwołał dzisiejsze posiedzenie Rady Gabinetowej w związku z potwierdzeniem przez ministra środowiska Michała Wosia, że jego wynik badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 jest pozytywny. Dzisiaj na posiedzeniu tego gremium miały być omawiane m.in. formy pomocy dla kredytobiorców. O wprowadzenie ustawowych wakacji kredytowych i leasingowych na czas stanu zagrożenia epidemicznego do Rządu RP zaapelowali politycy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Chadecy zaapelowali do Rządu RP o zamrożenie cen żywności i produktów BHP na czas stanu zagrożenia epidemicznego!

Prezes Związku Banków Polskich pan Krzysztof Pietraszkiewicz zapewnił, że banki działające w Polsce gotowe są do działań pomocowych w okresie zagrożenia epidemicznego. Chciałbym przypomnieć, że 15 stycznia 2015 roku podczas tzw „czarnego czwartku” kurs franka szwajcarskiego „poszybował” w górę z 3,5 zł na 5 zł. Bankierzy zapewniali, że będą pomagać kredytobiorcom mającym problemy w spłatach kredytu i umożliwią np. zastosowanie tzw „wakacji kredytowych” oczywiście na wniosek kredytobiorcy. Ufni klienci banków zaczęli wypisywać wnioski o pomoc, a bankierzy szybko zaczęli się orientować, kto może mieć kłopoty finansowe i zaczęli stawiać trudne do spełnienia warunki. Dosyć popularne było pobieranie opłat za aneksowanie umów, podnoszenie marży kredytu o 0,1 punktu procentowego na pozostały okres kredytu. Były również „przemycane” niekorzystne zapisy w umowach oraz likwidowane klauzule abuzywne. Osoby, które nie chciały zaakceptować narzucone siłą warunki przez bank często miały wypowiadane umowy kredytowe i były uruchamiane bankowe tytuły egzekucyjne czy weksle, które doprowadzały do rabunku majątku kredytobiorcy.

Mając na uwadze wiele doświadczeń nieuczciwych zachowań banków wobec kredytobiorców w Polsce apeluję do Rządu RP o ustawowe wakacje kredytowe i leasingowe na czas stanu zagrożenia epidemicznego, co będzie gwarancją, że umowy podpisane z bankami pozostaną bez zmian.

Bank nie jest instytucją zaufania publicznego, więc nie ma powodu, aby miał większe uprzywilejowanie jak inny podmiot gospodarczy, który musi walczyć o swoje istnienie w związku z epidemią. Ustawa o zamrożeniu cen i wakacji kredytowych byłaby wielką pomocą dla obywateli, którzy mogliby się skupić na kwarantannie i nie musieliby się martwić o przyszłość swoich rodzin”

– wyjaśnia nam powody propozycji chadeków pełnomocnik Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w Okręgu Olsztyńskim, Tomasz Pitura.

Piotr Galicki

  1. Dynak Mirosław
    | ID: b6d35ee3 | #1

    Brawo…Panie Tomaszu…To rozsądne i bardzo mądre propozycje…ich spełnienie będzie z pożytkiem dla wszystkich…

Komentarze są zamknięte