Mieczysław Czechowicz będzie prawdopodobnie upamiętniony nazwą ulicy, ronda lub placu w Lublinie!

Zastępca Naczelnego1

Mieczysław Czechowicz/YT

W tym roku mija 90. rocznica urodzin wybitnego polskiego aktora Mieczysława Czechowicza. Ten nieco dziś zapomniany aktor w 1945 roku był więziony jako 15-letni dziecko przez Urząd Bezpieczeństwa. Szesnastego czerwca 1945 roku po trwającym trzy dni procesie Sąd Wojskowy Okręgu Lubelskiego wydał wyrok. W oparciu o sfingowane zarzuty kilkunastu młodych ludzi, jeszcze niedawno żołnierzy AK i harcerzy Szarych Szeregów, skazano na kary kilkuletniego więzienia za „działalność antypaństwową”. Petycję w sprawie uhonorowania Mieczysława Czechowicza nazwą ulicy, placu lub ronda w rodzinnym Lublinie złożył do prezydenta tego miasta Krzysztofa Żuka i przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublinie Jarosława Pakuły jeden z liderów Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Ryszard Skotniczny.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Czy Mieczysław Czechowicz będzie miał swoją ulicę, plac lub rondo w rodzinnym Lublinie?

Otrzymaliśmy dzisiaj pismo w sprawie tej inicjatywy ZChR. Przedstawiciel prezydenta Lublina obszernie informuje nas, że prezydent miasta nie jest organem właściwym do rozpatrzenia naszej petycji. Właściwym organem jest tamtejsza rada miejska. O tym doskonale wiedzieliśmy przed naszym wystąpieniem. Niemniej, stanowisko prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka w sprawie naszego projektu uznaliśmy za istotne. Radni z Lublina będą się z nim musieli liczyć. Z przyjemnością informuję, że z treści przekazanego nam wystąpienia wynika, że lubelski samorząd do naszej inicjatywy podchodzi bardzo przychylnie”

– powiedział NGO rzecznik prasowy Zarządu Głównego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Paweł Czyż.

Należy zaznaczyć, iż sposób nazewnictwa ulic i placów jest istotny dla mieszkańców, zwłaszcza dla lokalnych społeczności. Nazwy ulicy pełnią nie tylko funkcję ewidencyjną czy porządkującą przestrzeń publiczną, ale także edukacyjną, prestiżową i integrującą mieszkańców. Tutejszy organ pozytywnie odnosi się do propozycji nazewnictwa obiektów publicznych imieniem osób zasłużonych dla naszego miasta. Jest to wyjątkowy sposób uhonorowania i upamiętnienia wybitnych lublinian. Pan Mieczysław Czechowicz z całą pewnością zalicza się do tego grona, a jego działalność artystyczna jest dobrze znana i doceniana przez nasze społeczeństwo”

– napisał w swojej korespondencji skierowanej do chadeków sekretarz miasta Andrzej Wojewódzki.

 

Andrzej Nowak

  1. Dynak Mirosław
    | ID: 3b4b830a | #1

    Brawo…wspaniały Człowiek…Wielki Patriota…Dużo radości sprawiał maluchom…Dziękujemy za tą inicjatywę…

Komentarze są zamknięte