Prof. Ewa Budzyńska dziękuje dr. Bogusławowi Rogalskiemu za wsparcie

Zastępca Naczelnego2

prof. Ewa Budzyńska/ is.wns.us.edu.pl

Szanowny panie Doktorze, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za list w mojej obronie, a przede wszystkim w obronie rodziny, gdyż o nią, o jej kształt, tak naprawdę toczy się dziś walka. Państwa reakcja być może powstrzyma inwazję lewicowych ideologii, a także przyczyni się do zachowania na uczelniach prawa do wolności uprawiania badań i poglądów – napisała do Niezależnej Gazety Obywatelskiej prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Ewa Budzyńska w reakcji na opublikowanie przez nas listu otwartego lidera Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, eurodeputowanego VI kadencji, dr Boguława Rogalskiego do wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w sprawie represji stosowanych wobec niezależnych naukowców, którzy promują tradycyjne ujęcie rodziny jako małżeństwa mężczyzny i kobiety.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Lider ZChR dr Bogusław Rogalski prosi Jarosława Gowina o publiczne stanowisko w sprawie ataków na prof. Ewę Budzyńską!

W 1991 na podstawie napisanej pod kierunkiem Janusza Mariańskiego rozprawy pt. „Typy rodzin a postawy prospołeczne dzieci (na podstawie badań socjologicznych uczniów klas ósmych Wrocławia)” Ewa Budzyńska uzyskała na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia w specjalności socjologia. W 2008 roku na podstawie dorobku naukowego oraz monografii pt. „Ład moralny w zmieniającym się społeczeństwie. Socjologiczne studium wartości moralnych mieszkańców Ka­towic” nadano jej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia w specjalności socjologia moralności. Została profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Socjologii.

Profesor Ewa Budzyńska po blisko trzech dekadach pracy na Uniwersytecie Ślaskim w Katowicach postanowiła odejść z tej uczelni!

 

ZOBACZ WYWIAD TV REPUBLIKA

z prof. Ewą Budzyńską

 

Ja zdecydowałam się z Uniwersytetu Śląskiego odejść w geście protestu przeciwko narzucaniu nauczycielom języka poprawności politycznej – tej współczesnej formy totalitarnej cenzury. Przede wszystkim po to, by nigdy więcej nikogo nie karano za poglądy, zwłaszcza prawicowe, i nie usuwano z uczelni.”

– napisała w korespondencji z NGO.

 

Piotr Galicki

  1. Dynak Mirosław
    | ID: 938d2ccd | #1

    Dziękuję Panie Dr Bogusławie Rogalski za ten list poparcia dla Pani Profesor Ewy Budzyńskiej…Mieszkam na Śląsku w Zabrzu…wstydzę się za tych którzy przyczynili się na UŚ-u do takich działań i jestem dumny z postawy Pani Profesor i poparcie Pana Dr…Pozdrawiam ,,Szczęść Boże”…

  2. Jan Waresiak
    | ID: 12583cd3 | #2

    Odejść!? No to elegancko. jak wszyscy w geście protestu będą odchodzić to lewaccy ekstremiści chyba z wdzięczności zapalą diabłu ogarek, bo już nie będą mieć absolutnie żadnej konkurencji w głoszeniu swoich chorych poglądów. To lewaków nie zniechęci do niszczenia ludz. Wprost przeciwnie – widząc tak wielką skuteczność tej metody, staną się jeszcze bardziej agresywni i bezwzględni.

Komentarze są zamknięte