Opolski ekspres zusowski czyli co robił ZUS w 2019 roku

Zastępca Naczelnego

ZUSOpolski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podzielił się wnioskami i danymi z najważniejszych wydarzeń w 2019 r. Placówki ZUS w regionie odwiedziło w ubiegłym roku aż 376 tysięcy osób. Przeczytaj co jeszcze działo się w ZUS w województwie opolskim.

STYCZEŃ

– wchodzi „Mały ZUS”. To nowa ulga dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą na małą skalę. Polega na płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości dostosowanej do osiąganych przychodów w minionym roku. Do 8 stycznia w województwie opolskim zgłosiło się 2979 przedsiębiorców deklarujących chęć płacenia niższych składek przez cały 2019 r. Najwięcej w Opolu bo 939, następnie w Nysie tj. 426, w Strzelcach Opolskich – 291

– pracodawcy mogą krócej przechowywać dokumentację kadrowo-płacową. Czas archiwizowania dokumentacji pracowników zatrudnionych od stycznia 2019 r. skrócił się z 50. do 10. lat. W styczniu ZUS dostosował program Płatnik i ePłatnik do projektu e-Akta. Przedsiębiorcy mogli pobrać nową wersję Płatnika do 25 stycznia 2019 r.

LUTY

– ruszyła akcja informacyjna ZUS adresowana do przedsiębiorców. Po raz pierwszy w historii Zakład wysyła informację o tym, jak rozliczył wpłaty ponad 2,5 mln płatników w całym kraju. Wiadomość ta trafia też do około 55 tys. pracodawców i samozatrudnionych na Opolszczyźnie. List pokazuje jak ZUS zaksięgował wpłaty każdego przedsiębiorcy po 1 stycznia 2018 r.

– opolski ZUS uruchamia specjalną infolinię dla przedsiębiorców, by mogli zapytać o nową wersję programu Płatnik. Umożliwia on obsługę nowych i zmienionych formularzy w związku z „małym ZUS-em” i projektem
e-Akta

– mijają trzy miesiące od wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA obowiązują od grudnia 2018 r.). Opolscy lekarze są w krajowej czołówce w kwestii elektronizacji zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. W trzy miesiące wystawili ponad 86 tys. e-zwolnień, a tylko 433 formularzy papierowych znanych jako ZUS ZLA

MARZEC

– po marcowej waloryzacji emerytur i rent, której wskaźnik to 102,86 proc., około 230 tysięcy mieszkańców w regionie dostało wyższe świadczenia. Emerytura minimalna od marca wzrasta z 1029,80 zł brutto do 1100 zł brutto

– rusza program „Mama 4 plus” czyli rodzicielskie świadczenia uzupełniające. W województwie opolskim może z niego skorzystać ponad 2,5 tys. kobiet, a prawie 900 osób zainteresowanych świadczeniem odwiedziło placówki ZUS w regionie w pierwszych dniach marca

– ZUS informuje, że w województwie opolskim ponad 5 tysięcy byłych przedsiębiorców ma nadpłatę na kontach w ZUS, na kwotę 1,8 mln zł. Jest 5 lat na wystąpienie o ich zwrot, bo później się przedawnią. W całym kraju w podobnej sytuacji jest ponad 250 tys. byłych przedsiębiorców, którzy mają dodatnie saldo w rozliczeniach z ZUS-em. Na ich kontach pozostaje 111 mln zł nadpłaconych składek

KWIECIEŃ

– ponad 17 tys. zł brutto – to najwyższa emerytura jaką wypłaca opolski ZUS. Ta kwota zamyka podium najzamożniejszych seniorów w Polsce. Emerytowi z Opola do rekordzistów jednak brakuje, bo szczęśliwcy z Bydgoszczy i Lublina dostają co miesiąc po 22,2 tys. zł. Opolski rekordzista ma imponujący staż pracy, a zarazem okres opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne. Składki wpływały do ZUS regularnie przez prawie 58 lat. Decyzję o przejściu na emeryturę podjął dopiero po ukończeniu 78 lat

– 23 kwietnia mija termin, kiedy kobiety, które urodziły się w 1953 r. mogą korzystnie przeliczyć emeryturę. ZUS może ustalić nową wysokość świadczenia, jeśli od otrzymania decyzji ustalającej emeryturę nie upłynęło więcej niż 5 lat. Chodzi o świadczenia, które zostały wyliczone z uwzględnieniem pomniejszenia podstawy obliczania emerytur o sumę kwot emerytur wcześniej pobranych, tj. na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. Jest to możliwe na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 marca br., który uprawomocnił się 21 marca

– w regionie jest coraz więcej pracujących emerytów. Na Opolszczyźnie dorabia 16,2 tys. seniorów, a to 11,5 proc. ogółu osób pobierających emerytury w regionie. W ciągu czterech lat, liczba osób łączących pracę z zusowskim świadczeniem wzrosła aż o 30 proc. Większość, bo 56 proc. pracujących emerytów to kobiety

MAJ

– po raz pierwszy ZUS wypłaca tzw. trzynastą emeryturę. 888 zł na rękę trafia w majowych terminach płatności do około 245 tys. opolskich emerytów i rencistów. Najszybciej, bo jeszcze przed „majówką” pieniądze otrzymuje ponad 50 tys. seniorów, którym gotówkę zwykle przynosi listonosz. Z majowego bonusu korzysta też ponad 3,2 tys. osób, które pobierają świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Środki z „trzynastki” są oznaczone specjalnym identyfikatorem, co ma zapobiec zajęciom komorniczym z kont bankowych.
To rezultat rozmów kierownictwa ZUS z Krajową Izbą Komorniczą

– w maju, pod hasłem „Żyj aktywnie!” opolski oddział ZUS organizuje dzień poświęcony osobom z niepełnosprawnościami. W jednym miejscu i w tym samym czasie będą mogły skorzystać z porad ekspertów ZUS, NFZ i PFRON

CZERWIEC

– ZUS informuje, że czerwiec to nie najlepszy miesiąc, by przejść na emeryturę. Powodem jest niekorzystna waloryzacja. Ci, którzy zdecydują się na ten krok w czerwcu, mogą stracić. Czerwiec to jedyny miesiąc w roku, w którym składki na koncie każdego ubezpieczonego są objęte waloryzacją roczną, ale już nie kwartalną. Składniki, które są brane pod uwagę do obliczenia podstawy emerytury są waloryzowane tylko raz, a nie podwójnie, jak w każdym innym miesiącu. To oznacza, że świadczenie wyliczone na podstawie wniosku złożonego w czerwcu, może być niższe o kilkanaście bądź nawet kilkaset złotych

– od czerwca obowiązują nowe limity dla dorabiających emerytów i rencistów. Jeśli jesteś na wcześniejszej emeryturze lub rencie to możesz dorabiać, jednak tylko do pewnego poziomu. ZUS może zmniejszyć emeryturę lub rentę jeśli przekroczysz 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a po przekroczeniu 130 proc. może zawiesić wypłatę świadczenia

LIPIEC

– dla wielu studentów koniec roku akademickiego nie oznacza odpoczynku. Część z nich podejmuje zatrudnienie. ZUS przypomina w jakich przypadkach odprowadzane są składki do ZUS i z jakich świadczeń mogą korzystać pracujący żacy

– wielka akcja ZUS pod tytułem Sprawdź ile masz na koncie. Rusza największa w roku wysyłka korespondencji czyli Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego. Specjalny list ma trafić do około 455 tys. mieszkańców województwa opolskiego, a w sumie do ponad 20,5 mln Polaków. Akcją objęte są osoby powyżej 35 roku życia, za które przynajmniej raz w ostatnim dwudziestoleciu została odprowadzona składka na ubezpieczenie emerytalne lub mają wyliczony kapitał początkowy (to co uzbierali w ZUS do końca 1999 r.)

– 50 mln zł do podziału. Takie pieniądze na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oferuje ZUS. Oficjalnym dniem rozpoczęcia konkursu jest 15 lipca, a datą końcową będzie 16 sierpnia. Centrum Dofinansowania Płatników działające w opolskim oddziale ZUS od połowy lipca przyjmuje projekty od pracodawców z województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Firmy mogą przedstawić projekty, które zwiększą bezpieczeństwo i higienę pracy na oraz zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy czy chorobami zawodowymi

SIERPIEŃ

– 1 milion do zwrotu – opolski ZUS podsumował pierwsze półrocze 2019 r. w zakresie prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Na 1337 osób korzystających w tym czasie ze zwolnienia lekarskiego, 491 niewłaściwe realizowało zalecenia lekarza. ZUS zażądał zwrotu wypłaconych zasiłków – głównie chorobowych – oraz zablokował wypłacanie kolejnych na łączną kwotę ponad 1 mln zł

– przed wyznaczonym ustawowo terminem ZUS kończy wysyłkę około 455 tys. listów z Informacją o Stanie Konta Ubezpieczonego. Ostatnie listy docierają opolskich klientów ZUS w połowie sierpnia

WRZESIEŃ

– chociaż oficjalnie świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji rusza od 1 października, to opolski ZUS jest gotowy na przyjmowanie wniosków. Od 1 września, zainteresowani tym specjalnym świadczeniem uzupełniającym mogą wypełniać formularz ZUS ESUN. Szacuje się, że w województwie opolskim uprawnionych może być ponad 21 tys. osób. W Polsce – około 850 tys. obywateli

– od początku września każdy przedsiębiorca sam może utworzyć elektroniczne dokumenty z wybranymi danymi ze swojego konta w ZUS. Dzięki nowej możliwości na Platformie Usług Elektronicznych wizyta w placówce Zakładu jest zbędna

– od 23 do 27 września opolski ZUS zaprasza przedsiębiorców na darmowe szkolenia, warsztaty i dyżury ekspertów. To specjalna oferta przygotowana dla pracodawców z regionu

– przypomnienie dla uczniów i studentów, by zadbali do końca września i października zadbali o rentę rodzinną. Wszyscy, którzy otrzymują rentę rodzinną powinni w tych terminach złożyć w ZUS zaświadczenie, że kontynuują naukę. Jeżeli tego nie zrobią, ryzykują utratę świadczenia

PAŹDZIERNIK

– „500 plus dla niesamodzielnych” – wchodzi w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do opolskich placówek ZUS wpłynęło do 1 października 3020 wniosków

– dobra wiadomość dla emerytów i rencistów – już od października więcej na rękę. Od tego miesiąca zmieniła się stawka podatku dochodowego – z 18 proc. na 17 proc. – dla osób z rocznym dochodem do 85.528 zł. Co za tym idzie, zmieniła się miesięczna zaliczka na podatek dochodowy. Zysk dla klientów ZUS to od kilku do kilkudziesięciu złotych

– „Zdrowi, aktywni, bezpieczni” – czyli darmowe informacje dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia oraz świadczeń dla seniorów, które zorganizował opolski ZUS z okazji Dnia Seniora. Od 4 do 22 października w placówkach ZUS na terenie województwa opolskiego oprócz ekspertów ZUS dyżurowali specjaliści z NFZ, PFRON, Policji oraz fundacji Flexi Mind

LISTOPAD

– w województwie opolskim rentę rodzinną otrzymuje 32 tysiące osób. Może ona przysługiwać dzieciom zmarłego rodzica, małżonkom, wnukom, rodzeństwu, a nawet rodzicom. W województwie opolskim najwyższą rentę dostaje mieszkaniec powiatu oleskiego w wysokości 7 375 złotych brutto. Drugą najwyższą rentę pobiera mieszkaniec powiatu krapkowickiego w kwocie 7 168 złotych brutto

– rekordowe wpływy ze składek na ubezpieczenia społeczne notuje opolski ZUS. Z placówką rozlicza się w regionie ponad 56 tysięcy płatników. Większość z nich, bo aż 33,4 tysiące to osoby fizyczne, które prowadzą jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą. Suma składek w naszym regionie wyniosła ponad 3,9 mld zł. Największą kwotę odprowadzili płatnicy obsługiwani przez jednostkę ZUS w Opolu bo 1,6 mld zł. W Strzelcach Opolskich zanotowano ponad 606 mln zł, a w Kędzierzynie-Koźlu 378 mln zł

GRUDZIEŃ

– z danych opolskiego ZUS wynika, że mieszkańcy Opolszczyzny generują najniższe koszty związane z niezdolnością do pracy. 1 232,73 zł – tyle przeciętnie wydał opolski ZUS na jedną osobę wypłacając świadczenia związane z niezdolnością do pracy w ubiegłym roku

– w grudniu 2019 r. minął rok od chwili, gdy lekarze po raz pierwszy mogli upoważnić tak zwanych asystentów medycznych do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich w swoim imieniu. Opolski ZUS przypomniał ponad 3 tysiącom lekarzy w regionie o upoważnieniu dla asystenta, które jest ważne przez 12 miesięcy

– pod koniec roku ponad 20 tysięcy cudzoziemców pracowało legalnie na Opolszczyźnie. Działalność gospodarczą w województwie opolskim prowadziły 334 osoby z innym obywatelstwem niż polskie. To 1,72 proc. wszystkich cudzoziemskich przedsiębiorców, którzy co miesiąc rozliczają się z ZUS. W całej Polsce na taki krok zdecydowało się już 19,4 tys. cudzoziemców

– 9001. – tyle wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło do końca grudnia do opolskich placówek ZUS.

 

Informacja prasowa:

Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

Komentarze są zamknięte