Poznański bojkot abp. Jędraszewskiego

Zastępca Naczelnego

Metropolita krakowski ksiądz arcybiskup profesor Marek Jędraszewski spotyka się ostatnio z licznymi wyrazami niechęci, chociaż należy do grona najmądrzejszych hierarchów Kościoła w Polsce. Wypomina mu się popieranie oskarżanego o molestowanie kleryków byłego metropolity poznańskiego abp. Juliusza Paetza (był tam wówczas sufraganem) oraz popieranie konserwatywnego skrzydła w Episkopacie Polski, chociaż nie wiadomo, co to konkretnie znaczy.

W najbliższą sobotę ks. abp Jędraszewski ma odprawić Mszę Świętą z okazji 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (jest jego wychowankiem), czemu sprzeciwia się część absolwentów, którzy organizują protest przeciw niemu.

Wypowiedzi tej osoby w przestrzeni publicznej są wszystkim znane. Język pogardy, którym się posługuje, jest nie do przyjęcia. Tak się składa, że jest on absolwentem naszego liceum, a ponieważ wyraził chęć odprawienia mszy jubileuszowej tym samym uniemożliwił uczestnictwo wielu z nas

– powiedziała mediom jedna z organizatorek.

Chęć udziału w proteście zadeklarowało na Facebooku 76 osób, a 236 jest nim zainteresowanych. Protestujący planują stanąć z banerem o treści: „Jędraszewski! Wstyd nam za ciebie! Absolwenci <Marcinka>”. Część absolwentów razem z byłymi członkami Samorządu Uczniowskiego wysłała list do dyrekcji szkoły w tej sprawie.

Wygłaszane wypowiedzi uderzają w przedstawicieli innych wyznań religijnych, noszą znamiona rasizmu, ksenofobii i homofobii, a także mowy nienawiści. Ponadto arcybiskup publicznie relatywizuje i bagatelizuje przestępstwa seksualne w Kościele. <Marcinek> przez minione stulecie wykształcił wiele pokoleń absolwentów ucząc je języka tolerancji i szacunku dla różnorodności. Ufamy, że w licznym gronie odnaleźć można duchownych, którzy choć nie piastują wysokich stanowisk kościelnych, swoją działalnością lepiej oddają ducha społeczności absolwentów liceum i którzy zgodziliby się na odprawienie uroczystej mszy”

– czytamy w piśmie podpisanym przez 45 osób.

Przeciwnicy udziałowi abp. Jędraszewskiego przypominają, że duchowny z pogardą wyrażał się o osobach LGBT i dzieciach  poczętych metodą in vitro.

 

Jerzy Bukowski*

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte