ZUS potwierdza! Możesz mieć wyższą emeryturę

Zastępca Naczelnego

Jeśli do tej pory nie byłeś w stanie udowodnić zarobków za część swojego życia zawodowego, a ZUS nie wziął tego okresu pod uwagę przy ustalaniu świadczenia – teraz możesz to zmienić. Każdy emeryt i rencista, który był w takiej sytuacji ma szansę na podwyżkę. Trzeba tylko złożyć wniosek o przeliczenie z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego. Zerowe lata pracy
Żeby ustalić kwotę danego świadczenia czyli emerytury, renty albo wyliczyć kapitał początkowy potrzebna jest podstawa wymiaru świadczenia. Co to takiego? To wszystkie okresy ubezpieczenia, które potwierdziłeś dokumentami przy okazji zgłaszania wniosku
o emeryturę czy rentę w ZUS.


– Wnioskodawcy dostarczali nam dokumenty potwierdzające zatrudnienie, ale nie było w nich danych o zarobkach. Niestety wielu z nich miało problem ze zdobyciem zaświadczenia o wynagrodzeniu, bo firma upadła, a pracodawca nie zadbał o archiwizację dokumentacji kadrowo-płacowej. Bywało, że dokumenty zaginęły bądź ulegały zniszczeniu. Teraz nasi klienci mogą złożyć wniosek o uwzględnienie tych lat pracy, a przy obliczaniu świadczenia przyjmiemy obowiązującą w przeszłości płacę minimalną – wyjaśnia Mariola Chmielewska, dyrektor do spraw świadczeń w opolskim ZUS-ie. Dotychczas ZUS nie miał wyjścia i wobec braku dokumentów o zarobkach przyjmował za taki okres wynagrodzenie równe zeru.

Kto ma szansę na podwyżkę?
Każdy złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Przeliczenie będzie możliwe w sytuacji, kiedy w przeszłości przy składaniu wniosku o obliczenie wysokości emerytury, renty lub kapitału początkowego wnioskodawca nie mógł udokumentować zarobków z okresu pozostawania w stosunku pracy, który ZUS uwzględnił do ustalenia podstawy wymiaru.
Trzy główne powody dla których możesz złożyć wniosek o przeliczenie:
– zakład pracy został zlikwidowany
– były pracownik nie może odnaleźć archiwum, które przechowuje dokumentację płacową jego miejsca pracy
– dokumentacja kadrowo-płacowa z tego okresu została zniszczona

– Dokładnie sprawdzimy każdy wniosek, a na wydanie decyzji w sprawie mamy 60 dni. Pamiętajmy przy tym, że emerytura czy renta będzie wyliczona na nowo od miesiąca, w którym dostaliśmy wniosek. Mamy gotowe formularze, które można pobrać w naszych placówkach albo wydrukować ze strony internetowej Zakładu – dodaje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik ZUS województwa opolskiego. Gotowy druk o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego ma symbol ZUS ERPO, natomiast jeżeli ktoś chce ponownie ustalić kapitał początkowy, wtedy należy skorzystać z wniosku ZUS EKP.

Sebastian Szczurek
Rzecznik Regionalny ZUS
województwa opolskiego

Komentarze są zamknięte