ZUS dostarczy PIT do domu. Możesz odliczyć 1% podatku.

Zastępca Naczelnego

Opolski oddział ZUS rozpoczął wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2017 r. Najpóźniej do końca lutego formularz PIT powinien trafić do wszystkich osób, które w minionym roku chociaż raz pobrały świadczenie z Zakładu.

Ponad 268 tys. listów z formularzami PIT trafi w najbliższych tygodniach do świadczeniobiorców obsługiwanych przez oddział ZUS w Opolu. Adresatami będą wszyscy, którym w 2017 r. Zakład wypłacił świadczenie chociaż za jeden dzień. Zatem, każdy kto nie uzyskał dochodów poza emeryturą lub rentą nie musi się martwić o roczne rozliczenie swoich podatków.

– Mamy ustawowy obowiązek dostarczenia deklaracji podatkowej PIT naszym świadczeniobiorcom. Nie ma potrzeby, aby ktokolwiek w tej kwestii składał do nas wniosek,
bo zrobimy to z urzędu. Jeśli na początku marca ktoś nie otrzyma deklaracji podatkowej albo po jej dostarczeniu uzna, że została sporządzona nieprawidłowo, to prosimy aby się skontaktować
z jednostką Zakładu, która wypłacała świadczenie w 2017 roku – wyjaśnia Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

1% na rzecz OPP

Emeryci lub renciści, którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego mają taką możliwość w składanym do urzędu skarbowym rocznym zeznaniu PIT. Jeżeli uzyskują dochody wyłącznie od organu rentowego (nie mają żadnych odliczeń) nie będą musieli samodzielnie wypełniać zeznania podatkowego PIT-37. Informację o przekazaniu 1% na rzecz wskazanej OPP powinni złożyć do Urzędu Skarbowego na druku PIT-OP. Urząd Skarbowy po otrzymaniu PIT-OP dokona rozliczenia na podstawie otrzymanego rocznego obliczenia podatku na PIT-40A dostarczonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Odliczenie od dochodu

Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2018 r.

Deklaracje PIT przesyłane przez ZUS

Wśród rozsyłanych w 2018 roku dokumentów PIT znajdą się następujące formularze:

PIT-40A – roczne obliczenie podatku dla osób, które przynajmniej w grudniu 2017 roku pobierały emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i  świadczenie to nadal uzyskują.
Ważne: Świadczeniobiorcy, którzy mogą skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą tego dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36 składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2017 r. Wszyscy, którzy chcą przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego mają taką możliwość w składanym do urzędu skarbowego rocznym zeznaniu PIT.

PIT-11A – informacja o dochodach wystawiana dla osób, które nie pobierały wyżej wymienionych świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami
w momencie rozliczenia.

Formularz PIT-11A otrzymają również osoby, które w 2017 roku:
złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów
z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia
o rezygnacji z tego zamiaru,
złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33 zł,
pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

PIT-11 – informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla  osób uprawnionych, które otrzymały świadczenie należne po osobie zmarłej.

PIT-8C – informacja o przychodach z tytułu alimentów potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, o ile zasądzona/ustalona kwota alimentów przewyższa 700 zł. Powyższej informacji nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które, zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz ww. dzieci są wolne od podatku dochodowego.

Sebastian Szczurek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Opolskiego

Komentarze są zamknięte