Kędzierzyn-Koźle: odznaka Primus in Agendo dla Danuty Ceglarek

Autor Obywatelski

Danuta Ceglarek dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu uhonorowana została odznaką Primus in Agendo. – Tak naprawde to nie jest to wyróżnienie dla mnie, ale dla MOPS-u, dla miasta – skomentowała całą sprawę wyróżniona pani dyrektor.

Pani dyrektor Ceglarek podkreśla, że bez bardzo dobrego zespołu pracowników MOPS Kędzierzyn-Koźle niewiele by zdziałala.

Do jej nadawania upoważniony został minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny,  który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności ministrawłaściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.

Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego,  najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Źródło: urząd miasta Kędzierzyn-Koźle, MRPiPS

oprac.W.S

Komentarze są zamknięte