Urzędnicy coraz częściej nadużywają władzy

Autor Obywatelski

Policja wykryła w 2016 r. o 34 proc. więcej niż rok wcześniej przestępstw korupcyjnych funkcjonariuszy. Najskuteczniej ściga je w Małopolsce.

Liczba stwierdzonych przez policję przestępstw nadużycia władzy często w zamian za pieniądze lub inne korzyści zwiększyła się rok do roku o 34 proc. – z 16 558 w 2015 r. do 21 672 w 2016 r. W ciągu ostatnich sześciu lat ich liczba wzrosła o ponad 9 tys. (73 proc.) Najwięcej przestępstw z art. 231 kodeksu karnego, czyli nadużycia władzy przez funkcjonariuszy, stwierdzono w województwach: małopolskim (7870), śląskim (6211) i mazowieckim (2221). Policja twierdzi, że jest skuteczniejsza, bo została wzmocniona i kadrowo, i prawnie. A jakie sprawy wykrywa? Na przykład funkcjonariusz urzędu celnego w zamian za gratyfikację finansową do oclenia. Sporo nadużyć więcej w artykule. Również komentarz prezesa Stowarzyszenia Stop Korupcji.

agata łukasiewicz „Rzeczpospolita”

Komentarze są zamknięte