Kazimierz Bańburski – esbek autorytetem?

Autor Obywatelski

Stanowczozzzzxxxxx-90x90 protestujemy przeciw finansowaniu z budżetu miasta Tarnowa oraz wydaniu przez Miejską Bibliotekę Publiczną publikacji, której współautorem jest Kazimierz Bańburski – b. oficer komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, zatrudniony w tym samym „kościelnym” wydziale SB co np. mordercy księdza Popiełuszki.

Bańburski pracował później w komunistycznym Urzędzie ds. Wyznań, który – jak wiadomo – zajmował się m.in. prześladowaniem Kościoła katolickiego. Zdumieni jesteśmy także faktem, iż ten b. esbek jest jednym z prelegentów na dzisiejszej sesji w Tarnowie, poświęconej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918

Kazimierz Bańburski

Kazimierz Bańburski

roku, a o w/w publikacji wydawcy piszą m.in.: „Może ona spełniać rolę dydaktyczną i wychowawczą jako pomocniczy podręcznik historii regionalnej, w czym tkwi jej wartość zarówno dla nauczycieli, uczniów oraz społeczności Tarnowa”.
Nie chcemy – także jako rodzice – by „rolę wychowawczą” spełniała publikacja, której współautorem jest były esbek.
Więcej informacji na temat oficera SB Kazimierza Bańburskiego tutaj: http://niepoprawni.pl/blog/7514/esbek-kazimierz-banburski-autorytetem-niepodleglosciowym-jego-obronca-piotr-dziza
Oczekujemy, iż w tej sprawie zajmą stanowisko Prezydent Miasta Tarnowa p. Roman Ciepiela, Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie p. Kazimierz Koprowski i komisje oświaty i kultury Rady Miejskiej w Tarnowie.
W imieniu stowarzyszenia OBURZENI oddział Tarnów

 

dr Marek Ciesielczyk
www.oburzeni.pl

Komentarze są zamknięte