ZUS przestrzega

Autor Obywatelski

Zakład Ubezpiecgetattachmid16866mpid9min1uid21ed7e23284181b9zeń Społecznych nie współpracuje z instytucjami szkoleniowymi, z którymi nie zawarł umowy. Nie rekomenduje też podmiotom zewnętrznym zakresu szkoleń dla swoich klientów, w tym dla płatników składek. W tym obszarze działania w Zakładzie są transparentne.

W ostatnich tygodniach do jednostek Zakładu zgłaszają się pracodawcy, pytając czy ZUS przekazuje podmiotom zewnętrznym informacje o prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, ilości pracowników i odbytych szkoleniach. Znaczna część z nich z niepokojem podkreśla, że kontaktujące się osoby przywołują ZUS jako źródło informacji oraz podmiot, który wskazuje
konkretne firmy jako zobowiązane do przeprowadzenia wśród swoich pracowników szkoleń. Te elementy mają uwiarygodnić i uczynić informację bardziej sugestywną. Szczególnym upodobaniem wśród manipulantów cieszą się szkolenia dotyczące prewencji wypadkowej. Co osobliwe, przywołują przy tym fikcyjne akty prawne, które jakoby obligują przedsiębiorców do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie prewencji wypadkowej. Nie koniec na tym. Szkolenia bynajmniej nie są darmowe. Cena uzależniona jest od formy, tzn. stacjonarne jest droższe i może kosztować np.: 900 zł, internetowe zaś może być o połowę tańsze.

Według przedsiębiorców proceder ma znamiona zastraszania i wymuszania, bo jak twierdzą usługodawcy za niewykupienie szkolenie grożą surowe kary finansowe i inne niesprecyzowane sankcje prawne. Jedna z takich instytucji z południowej Polski twierdzi wręcz, że dysponuje bazą wiedzy o wewnętrznych szkoleniach prowadzonych przez płatników i posiadanych z tego tytułu certyfikatach.

W obliczu takich nieuczciwych praktyk Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że realizuje zadania z zakresu prewencji wypadkowej zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242 ze zm.). Działalność szkoleniowa i edukacyjna skierowana jest w szczególności do pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy. W ramach działań edukacyjnych z zakresu prewencji wypadkowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje szkolenia, warsztaty i seminaria.

– Zajęcia w ramach prewencji wypadkowej prowadzi dla Zakładu firma specjalizująca się w działalności szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wyłoniona na drodze zapytania ofertowego. Wybrana w drodze postępowania konkursowego firma zobowiązana jest do przeprowadzenia szkoleń i seminariów w sposób profesjonalny, zapewniając wysoki poziom merytoryczny. Jest zobligowana do uzasadnionego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na te działania – podkreśla Agnieszka Wieczorek z Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji z opolskiego oddziału ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych z powodzeniem buduje wizerunek instytucji zaufania społecznego. Niestety przez wyrachowanie i nastawione na nieuczciwy zysk postępowanie konkretnych osób czy firm, burzona jest rzetelna praca wielu osób w Zakładzie. Stąd wszystkich klientów informujemy, że udział w szkoleniach pod auspicjami ZUS jest bezpłatny, a o aktualnie prowadzonych przez ZUS w tym zakresie przedsięwzięciach można dowiedzieć się ze strony internetowej zus.pl, w zakładce szkolenia.

ZUS udostępnia gromadzone informacje ubezpieczonym, świadczeniobiorcy oraz płatnikom składek. Ponadto Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Otwartym Funduszom Emerytalnym i urzędom skarbowym. Należy zaznaczyć, że uprawnienia tych podmiotów do pozyskiwania danych gromadzonych w ZUS wynikają ściśle z przepisów prawa i nie udziela się ich w celach komercyjnych oraz marketingowych.

Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS Opole

tel.: 77 45 11 542

kom: 502 007 426

[email protected]

Komentarze są zamknięte