Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”

Autor Obywatelski

Stowarzyszenie Naucgetattachmid16825mpid5min1uid175a9786c9cb60b1zycieli Polonistów we współpracy z krakowską Fundacją GDZIE zorganizowało i przeprowadziło z wielkim staraniem Ogólnopolski Szkolny Konkurs Literacki pod nazwą Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Nie mogło być inaczej, bowiem całemu przedsięwzięciu honorowo patronował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda (w ramach projektu pod takim samym tytułem), a nagrodę główną ufundowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, dzięki czemu konkurs zyskał odpowiednią rangę i prestiż.

Docenili to nauczyciele, przedstawiciele władz oświatowych i samorządowcy, którzy znakomicie nagłośnili informację o nim i zmotywowali młodzież, która mimo krótkiego czasu na przygotowanie się (konkurs został ogłoszony tuż przed wakacjami) licznie przystąpiła do zmagań. getattachmid16825mpid6min1uid175a9786c9cb60b1
Do jury organizatorzy zaprosili zacne grono dydaktyków i znawców tematu w osobach: profesor Danuty Krzyżyk – pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego i przewodniczącej komisji konkursowej; Piotra Gajewskiego, Dyrektora Departamentu Informacji i Promocji MEN; Tomasza Łysiaka – historyka i publicysty; Marii Gudro-Homickiej – prezesa Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów i Teresy Zawiszy-Chlebowskiej – członka zarządu Stowarzyszenia. Po przeczytani
u i przeanalizowaniu (zakwalifikowanych wcześniej spośród ponad 500) prac finałowych jurorzy ogłosili wyniki. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nie znaleźli – co prawda – zadowalających osiągnięć i nie przyznali wyróżnień, jednak w kategorii szkół gimnazjalnych poziom prac zrekompensował to z nawiązką.
Zwycięzcami zostali ex aequo Patrycja Kowalczyk z Gimnazjum nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Koluszkach i Michał Janica z Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie, którzy wywalczyli dla swoich szkół m.in. tablice interaktywne. Przyznanie drugich miejsc także nie było proste i również ex aequo znaleźli się na nich: Radosław Witkowski z Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie oraz Jakub Dorosz z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance. Podobnie trzecie miejsce przypadło ex aequo: Adamowi Bochowi z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ptaszkowie oraz Patrycji Sadkowskiej z Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Mrokowie.
Fundatorem nagród rzeczowych dla laureatów konkursu jest Minister Edukacji Narodowej.

Organizator projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony”, krakowska Fundacja GDZIE, przygotowuje katalog pokonkursowy prac zwycięskich i wyróżnionych.

Autorzy prac wyróżnionych to:
– Bartłomiej Jaskulski z Liceum Ogólnokształcącego im. Bogusława X w Białogardzie,
– Maria Felcyn z Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej,
– Adrianna Matyja z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie,
– Zuzanna Kamińska z Publicznego Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi,
– Aleksandra Kotlarz z Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Zespole Szkół Publicznych w Mrokowie,
– Julia Wróbel z Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie.

Uczniowie szkół gimnazjalnych solidnie przygotowali się do konkursu. Poznali historię Rotmistrza, widać, że wielu sięgnęło po lekturę Raportu. Podeszli do tematu osobiście, z zaangażowaniem. Nie raz musieli zadać sobie pytanie: Co ja zrobiłbym na jego miejscu? Jak zareagowałby mój tata, jak by postąpił w takiej sytuacji? Witold Pilecki okazał się im bliski, bo uosabia cechy przydatne i potrzebne życiu – odwagę, poświęcenie, skuteczność działania. Młodzi pragną autorytetów, drogowskazów, wzorców, co udowodnili masowym uczestnictwem w konkursie – podkreśla Małgorzata Kupiszewska, koordynator projektu. – Zaraz po zamknięciu konkursu szkoła w Suskowoli pod Radomiem zamieściła na swojej stronie informację o udziale ucznia szkoły w konkursie. „Cieszy nas fakt, że Jakub podjął się niełatwego zadania. Życzymy Jakubowi osiągnięcia jak najlepszego wyniku, choć już sam udział w konkursie jest uważany za sukces” – przytacza stanowisko szkoły Małgorzata Kupiszewska.

Informacja o konkursie trafiła do szkół dzięki kuratorom, osobiście zaangażowanym posłom, senatorom, samorządowcom, prezydentom miast ale i wójtom małych gmin. Już dawno nie widziałam takiego zrywu dorosłych. Cieszy każda nadesłana praca, bo kryje się za tym duma rodziny i szkoły, że uczeń bierze udział w prestiżowym konkursie o pięknym człowieku – podkreśliła Maria Gudro-Homicka, współorganizator konkursu literackiego.

Dodatkowe nagrody pieniężne dla uczniów z 12. okręgu (obejmującego powiaty: wadowicki, suski, oświęcimski, myślenicki i chrzanowski) wyróżnionych w konkursie literackim ufundował poseł prof. Józef Brynkus. Parlamentarzysta zaprosi również młodzież do Sejmu.

Nagrody laureatom wręczane będą 19 listopada br. w Warszawie podczas uroczystej gali projektu „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony” współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Fundację PZU i Fundację PKO BP.

Minister Spraw Zagranicznych, Witold Waszczykowski, także obiecał nagrody dla laureatów konkursu.

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte