Prezesem PAP pozostaje Artur Dmochowski

Autor Obywatelski

Zarząd PAP będzie jedndmochowski-prezes-pap-rrmn-copyoosobowy – Rada Mediów Narodowych przyjęła w czwartek uchwałę w tej sprawie. Prezesem agencji pozostaje Artur Dmochowski – poinformował przewodniczący RMN Krzysztof Czabański.

„Kadencja prezesa Artura Dmochowskiego będzie czteroletnia” – powiedział PAP Czabański. Obecnie w statucie PAP jest zapis, że kadencja prezesa trwa trzy lata. „Wydłużenie kadencji z obecnych trzech do czterech lat wymaga zmiany w statucie spółki, czym zająć ma się Walne Zgromadzenie” – zaznaczył szef RMN.

Czabański dodał, że przyjęcie uchwały w sprawie jednoosobowego zarządu wiązało się z odwołaniem dotychczasowych członków zarządu PAP: Lidii Sobańskiej oraz Arkadiusza Szymanka. „Pani Sobańska i pan Szymanek zostali odwołani w związku z zakończeniem kadencji” –
poinformował Czabański.

Sobańska była członkiem zarządu PAP SA od 2010 do 2013 roku; od 2013 była członkiem zarządu PAP SA ds. handlowych; Szymanek był członkiem zarządu PAP ds. finansowych od 2013 roku. Artur Dmochowski został powołany na stanowisko prezesa PAP przez Radę Nadzorczą z dniem 9 maja br.

Dmochowski jest dziennikarzem, publicystą, historykiem i dyplomatą. Absolwent UJ i Monterey Institute of International Studies w Kalifornii (stypendium przyznane przez Komisję Fulbrighta). W latach 80. współzałożyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), działał w niezależnym, podziemnym ruchu wydawniczym. Założył i był redaktorem naczelnym pism „Od Nowa” i „Czas Solidarności”.

Po 1989 r. redaktor i publicysta m.in. „Nowego Dziennika” w Nowym Jorku, TVP i Gazety Polskiej. Stworzył i kierował TVP Historia. Przed powołaniem na stanowisko prezesa PAP pracował jako rzecznik prasowy MSZ.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Komentarze są zamknięte