W Kędzierzynie-Koźlu będzie nowa „rura” gazowa

Autor Obywatelski

Celem projektu tworog-kkozle_plakatjest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Tworóg– Kędzierzyn-Koźle o długości ok. 43 km, średnicy 1000 mm oraz ciśnieniu 8,4 MPa. Gazociąg będzie zlokalizowany w województwach: śląskim na terenie gmin: Tworóg, Wielowieś, Toszek i Rudziniec o łącznej długości ok. 35,8 km, opolskim na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle o długości ok. 7,4 km. Trasa gazociągu w przeważającej części będzie przebiegała wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. Planowana realizacja inwestycji to lata 2017 – 2018. Szacunkowa wartość inwestycji to 209 mln PLN.
Wykonawcą prac projektowych jest wybrane w publicznym postępowaniu przetargowym Konsorcjum firm w składzie: MGGP S.A. z Tarnowa i INIKO Sp. z o.o. z Rzeszowa. Inwestycja jest realizowana w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84 poz. 700 z późn. zm.). Gazociąg został wpisany do katalogu inwestycji towarzyszących inwestycjom w zakresie terminalu na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz.906).

Efektem projektowanej inwestycji będzie zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności przesyłu gazu ziemnego w rejon Opolszczyzny i Śląska, a w skali kraju zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia dywersyfikacji źródeł gazu ziemnego. Ponadto gazociąg relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle stanowić będzie element Korytarza Gazowego Północ-Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji.
Ważną korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej gminy.

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte