Fundacja LEX NOSTRA – nasz program odnowy, sanacji i uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości

Autor Obywatelski

Fundacja LEX NOtemmida-300x201STRA – nasz program odnowy, sanacji i uzdrowienia wymiaru sprawiedliwości:
– zwiększenie nadzoru nad postępowaniami prokuratorskimi poprzez przywrócenie funkcji sędziego śledczego, z sukcesem funkcjonującej w RP przed wojną.
– przywrócenie idei rewizji nadzwyczajnej.
– stworzenie ram prawnych i organizacyjnych do realnego znaczenia ławników w postępowaniu sądowym– przywrócenie społecznej kontroli procesów sądowych.
– bezpośrednie wybory Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, oraz Prokuratorów Apelacyjnych i Okręgowych.
– możliwość odwołania sędziów przez Prezydenta RP, np. na wniosek RPO czy organu, w skład którego mogliby wejść reprezentanci radców prawnych i adwokatów (tym samym konieczna reforma Krajowej Rady Sądownictwa). Musi istnieć poczucie, że funkcja sędziego nie musi być funkcją dożywotnią.
– likwidacja immunitetów sędziowskich i prokuratorskich (oczywiście w ramach szerszej idei likwidacji immunitetów, także poselskich).
– rozsądny dobór kadr sędziowskich, tak by aplikować do tej funkcji mogły jedynie osoby z rzetelnym prawniczym doświadczeniem, np. po 15 latach doświadczenia w pracy prawnika (w tym minimum 5 lat jako adwokat lub prokurator).
– jawne oświadczenia majątkowe sędziów i prokuratorów, a także oświadczenia o powiązaniach członków ich rodzin z wymiarem sprawiedliwości.
– obowiązkowe badania lekarskie sędziów i prokuratorów, także psychologiczne.
– wprowadzenie zakazu dodatkowego zarobkowania sędziów, np. poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych w prywatnych przedsiębiorstwach.

Fundacja LEX NOSTRA, Daniel Kleszcz

Komentarze są zamknięte