Nowelizacja ustaw dotyczących sądów oraz prokuratur jest pierwszym krokiem w stronę ucywilizowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Autor Obywatelski

Sąd Najwyższy w Warszawie

Sąd Najwyższy w Warszawie

Rząd przygotował nowelizację ustaw dotyczących sędziów w Polsce. I, skoro tylko prawo wejdzie w życie, majątek sędziów przestanie być tajemnicą. Jeżeli skłamią a dadzą się złapać, będą odpowiadać karnie. Będą również podlegać nowym karom dyscyplinarnym za przewlekłość postępowania i jawne błędy.

Nowelizacja ustaw dotyczących sądów oraz prokuratur jest pierwszym od dekad krokiem w stronę ucywilizowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I, być może, skończy to kłopoty setek tysięcy podsądnych w Polsce sądzonych przez pozbawionych jakiejkolwiek kontroli sędziów.
I tak, zgodnie z projektem, zacząć ma obowiązywać zasada jawności oświadczeń majątkowych sędziów oraz obowiązek ich publikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. Składając fałszywe oświadczenie majątkowe sędzia popełni przestępstwo i poniesie za nie odpowiedzialność karną, a nie, jak dotychczas, tylko dyscyplinarną.
To nie koniec, bo zmieni się również podejście do przewlekłości postępowania sądowego. Sąd będzie uwzględniał łączny dotychczasowy czas jego trwania, tj. od momentu wszczęcia postępowania do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona. Za przewlekłość postępowania będą przyznawane wysokie rekompensaty: od 2 tys. do 20 tys. zł, jednak nie mniej niż tysiąc złotych za każdy rok trwania postępowania dotkniętego przewlekłością.
I dalej – postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i prokuratorów nie będą się kończyły przed upływem okresu przedawnienia. Przewidziano wydłużenie okresu, w którym będzie można wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego z 3 do 5 lat od chwili popełnienia czynu. Przewidziano też wydłużenie przedawnienia dyscyplinarnego z 5 do 8 lat, w przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem 5 lat.
W życie ma wejść także nowa kara dyscyplinarna polegająca na obniżeniu wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5 do 15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Określono też inne niż dotychczas skutki niektórych orzekanych kar dyscyplinarnych.
Tags: jawny majątek sędziów, kary dla sędziów, kary dyscyplinarne w sądach, majątek sędziów, news, nowelizacja ustawy o sędziach, oświadczenia majątkowe, oświadczenie majątkowe, przewlekłość postępowania, rząd zmienia ustawę, sad, sądy, sądy mniej bezkarne, sędziowie, zmiana prawa
Pawel Pietkun

Komentarze są zamknięte