Bartosz Kuświk nowym szefem delegatury IPN w Opolu

Autor Obywatelski1

W dniu 5 września br. Pregetattach,mid,16211,mpid,10,min,1,uid,3270e54cab318daazes IPN, dr Jarosław Szarek, powołał na stanowisko p.o. naczelnika Delegatury IPN w Opolu dr. Bartosza Kuświka, który do tej pory pełnił funkcję naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej we Wrocławiu.

Stanowisko szefa delegatury było nieobsadzone od początku sierpnia, kiedy to dotychczasowy naczelnik – prof. Krzysztof Kawalec, został powołany na stanowisko dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu.
Dr Bartosz Kuświk jest absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 2012 roku uzyskał stopień  doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Ukończył także Podyplomowe Studium Administracji Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze dr. Kuświka koncentrują się wokół okresu stalinowskiego, a także dziejów harcerstwa. Jest autorem i współautorem licznych artykułów naukowych, popularnonaukowych, a przede wszystkim materiałów edukacyjnych.

Droga zawodowa pana dr. Bartosza Kuświka jest ściśle związana z Instytutem Pamięci Narodowej. W 2001 roku został zatrudniony w poznańskim oddziale IPN, gdzie od 2008 do 2015 roku pełnił funkcję
Kierownika Referatu Edukacji Historycznej, a później Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej we Wrocławiu.

KATARZYNA MAZIEJ – CHOIŃSKA
  Asystent prasowy
  1. wielbicielka prezesa
    | ID: ec99128c | #1

    W najbliższą sobotę czeka nas ciekawe spotkanie z panią Ewą Kurek, a dotyczyć będzie naszych współnych relacji z żydami. Spotkanie odbędzie się w auli przy ulicy Oleskiej o godzinie 17.00
    Zapraszam.

    http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2016/09/a40.jpg

Komentarze są zamknięte