Kwiatkowski oficjalnie nowym prezesem NIK

Autor Obywatelski1

kwiatkowskiByły minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski został prezesem NIK. Dziś złożył on przed Sejmem przysięgę i odebrał akt powołania na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Swoją sześcioletnią kadencję rozpoczął od spotkania z kadrą kierowniczą NIK.

Kwiatkowski, zgłoszony przez Platformę Obywatelską, był jedynym kandydatem na to stanowisko. W Sejmie i Senacie uzyskał wymaganą większość głosów. Zrezygnował niedawno z członkostwa w PO i złożył mandat poselski. Teraz, jak mówi będzie sprawował kontrolę nad rządzącymi kolegami, stojąc na straży publicznych pieniędzy, robiąc wszystko, aby były one wydawane w sposób sumienny i rzetelny.

Kwiatkowskim to szósty Prezes NIK po 1989 roku. W latach 2009 – 2011 pełnił on funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Po złożeniu dziś przysięgi Kwiatkowski rozpoczął swoją sześcioletnią kadencję na stanowisku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Autor: Redakcja NGO

  1. Irena
    | ID: 5ac8e93b | #1

    Z tym panem możemy zapomnieć o rzetelnych protokołach.

Komentarze są zamknięte