Czas na realne wsparcie opolan!

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Marek Kawa [marekkawa.info]Wczoraj 16 sierpnia  przekazałem mojemu klubowi w radzie miasta Opola wnioski do przyszłorocznego budżetu. Opolanie przez ostatni rok szczególnie doświadczani znacznymi obciążeniami finansowymi, które miejska koalicja Platformy Obywatelskiej i klubu Razem dla Opola „sprezentowała” mieszkańcom Opola poprzez jakże niedoskonałe uchwały związane z tzw. reformą śmieciową, podwyżkami podstawowych usług oraz zwiększeniem innych lokalnych podatków (nieruchomości, transportowych…i innych) zasługują na bardziej intensywne zaangażowanie się władz miasta w ich codzienne duże i małe sprawy. Stąd przedstawiłem propozycje wsparcia przynajmniej kilku inicjatyw, które dotyczą zwłaszcza mieszkańców opolskiego Zaodrza, choć nie w każdym przypadku: remonty chodników i ulic (na osiedlach Dambonia, Chabry, Zaodrza), rewitalizacja lub budowa nowych placów zabaw i innej infrastruktury rekreacyjnej, instalacja pierwszego w Opolu „okna życia” ratującego bezpośrednio życie pozostawionym noworodkom, wprowadzenie nowego świadczenia dla rodzin opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, którzy nie otrzymali ustawowego świadczenia minimalnie przekraczając próg dochodowy na jednego członka rodziny. Ponadto zaproponowałem wsparcie budowy kościoła pw. św. Karola Boromeusza na osiedlu Chabry w Opolu, którego budowa trwa już 13 lat oraz wsparcie sióstr zakonnych Notre Dame w remoncie zabytkowej sali gimnastycznej. Należałoby też oświetlić kilka ulic oraz uporządkować zieleń (zwłaszcza wokół bloków przy ul. Łąkowej). Podobnie koniecznym jest już instalacja windy w budynku ZOZ „ZAODRZE na ul. Licealnej, odszczurzanie osiedli i ulic Opola, rewitalizacja boisk (choćby dużego, trawiastego boiska na ul. Hallera), instalacja całodobowych automatów sprzedaży biletów MZK, stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na Zaodrzu i nie tylko, a przede wszystkim wprowadzenie programu „Karta Dużej Rodziny” wspierającego rodziny wielodzietne zameldowane w Opolu w dostępie do ogrodu zoologicznego, teatru, obiektów MOSiR. Nie należy też zapominać o uhonorowaniu kolejnych opolan odznaczeniem Zasłużony Obywatel Miasta Opola:

 1. sztangista, olimpijski medalista  – p. Bartłomiej Bonk za zasługi w sporcie i budzenie postawy obywatelskiej .
 2. muzyk, jeden z najlepszych gitarzystów w Polsce, gwiazda muzyki rock, twórca legendarnej grupy TSA – p. Andrzej Nowak  – za dorobek muzyczny i wkład w rozwój polskiej muzyki rockowej.
 3. mecenas Eugeniusz Mróz – jeden z ostatnich już żyjących najbliższych przyjaciół bł. Jana Pawła II, związany zawodowo przez wiele lat z Opolem – za popularyzowanie wiedzy o Karolu Wojtyle i postawy wychowawczej.
 4. (pośmiertnie) – prof. dr hab. Piotr Kowalski – za jeden z największych dorobków naukowych w dziedzinie polskiej etnografii i antropologii oraz rozwój opolskiej humanistyki. Odznaczony wieloma tytułami naukowymi i państwowymi.
 5. bracia Jerzy i Ryszard Kowalczykowie – za niezłomną postawę antykomunistyczną oraz wkład w działalność opozycyjną i niepodległościową w latach funkcjonowania komunizmu w Polsce.
 6. pisarz i naukowiec Tomasz Różycki, laureat wielu prestiżowych nagród literackich i z dziedziny kultury w Polsce i za granicą. Najbardziej znany i rozpoznawalny w Polsce pisarz współczesny pochodzący z Opola. Mieszka i pracuje w Opolu.

Marek Kawa, Radny Miasta Opola

 1. Irena
  | ID: 5e42541b | #1

  Nareszcie konkretna inicjatywa pana radnego.
  .Oby sie powiodła.!
  A, może i inni radni dołączą , lenistwo pokonają, i zobacza tych,którzy w Opolu na nich głosowali??

Komentarze są zamknięte