Czy wiesz, że…?

Redaktor4

rzeczpospolita obojga narodów, wikipedia444 lata temu, 1 lipca 1569 roku, na Sejmie w Lublinie doszło do podpisania „Unii Lubelskiej”, czyli  umowy międzynarodowej pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Unia, w odróżnieniu od wcześniejszych umów, nie była unią personalną (łączącą państwa jedynie osobą władcy), a unią realną. W efekcie zawarcia umowy powstało państwo posiadające wspólnego monarchę, sejm, herb, walutę, politykę zagraniczną i obronną, znane jako Rzeczpospolita Obojga Narodów. Zachowano odrębny skarb, urzędy, wojsko i sądownictwo. Umowa została przyjęta 28 czerwca, a ostatecznie ratyfikowana przez króla 4 lipca 1569.

W tamtym czasie Rzeczpospolita była największym państwem leżącym na kontynencie europejskim. Maksymalny zasięg terytorialny osiągnięto w 1618 r. i wynosił on do 990 000 km². Liczba ludności w latach 1569-1650 zwiększyła się z ok. 7,5-8 mln do 11 mln. Pomimo szeregu wojen, klęsk żywiołowych i łączących się z tym strat ludności w roku 1771 stan zaludnienia wzrósł do 12-14 mln osób. Rzeczą charakterystyczną dla Rzeczypospolitej był duży udział procentowy szlachty w społeczeństwie (8-10%). Na tle innych państw europejskich Rzeczpospolitą wyróżniał zdecentralizowany, z monarchą o ograniczonych kompetencjach, sposób organizacji państwa. Ustrój Rzeczypospolitej można określić jako monarchię elekcyjną o porządku parlamentarnym lub mieszanym.

Oprac. MŻ

 1. anonim
  | ID: 702af9d5 | #1

  Hm, tak potężne państwo zostawiło Ślązaków( dziś oczywiście Polaków czy Niemców)na pastwę losu a parło tylko i wyłącznie na wschód.

 2. foxmann
  | ID: c8a64cc4 | #2

  Ciekawa ta mapa. Bez Wrocławia, Opola. Jakoś chyba im specjalnie nie zależało na tych terenach. Bardziej na pustynnych, niezaludnionych stepach

 3. Anonim
  | ID: 83ad0a73 | #3

  To pseudośląskie biadolenie o Śląsku pozostawionym przez Polskę na pastwę i próba prymitywnego dezawuowania polskiej historii dowodzi, żeście volksdeutsche tępi „w ryj”!

 4. anonim
  | ID: 456e2c45 | #4

  Niech ci już będzie, Śląsk był polski tylko w drukarni farby zabrakło.

Komentarze są zamknięte