Sejmik Województwa Śląskiego uczcił rocznicę śmierci Józefa Lompy

Redaktor Obywatelski

lompa_jozef_OpolePamięć wielkiego pisarza Józefa Lompy uczcił sesji Sejmik Województwa Śląskiego. Lompa był jednym z najbardziej zasłużonych polskich działaczy narodowych na Górnym Śląsku w XIX w.

Z okazji przypadającej 29 marca 150 rocznicy śmierci Lompy, sejmik przyjął w poniedziałek oświadczenie upamiętniające jego postać i dorobek. W oświadczeniu przypomniano m.in., że Lompa był wielkim odnowicielem polskości i prekursorem procesu odrodzenia narodowego w tym regionie.

Józef Lompa urodził się 29 czerwca 1797 r. w Oleśnie, w rodzinie rzemieślniczej. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego we Wrocławiu krótko był nauczycielem najpierw w Cieszynie koło Sycowa, a potem w Łomnicy koło Olesna. Znany był jako „nauczyciel z Lubszy” w powiecie lublinieckim, gdzie zamieszkał w 1819 r. i spędził 30 lat swojego życia.

Zasłynął przede wszystkim jako górnośląski działacz społeczny, poeta, prozaik, publicysta, tłumacz i współpracownik wielu ówczesnych czasopism, w których pisał pod pseudonimem A. Mieczyński. Był autorem wielu polskich książek i artykułów poświęconych historii Śląska, szczególnie śląskich miast, a także tekstów religijnych, poradników, opowiadań, zbiorów baśni i legend.

Lompa jako pierwszy w ówczesnych Prusach wydał podręczniki w języku polskim dla szkół elementarnych i średnich: w 1821 r. „Krótkie wyobrażenie historii Śląska dla szkół elementarnych”, w 1847 r. „Krótki rys geografii Śląska dla nauki początkowej” i w 1853 r. „Książki do czytania dla klasy średniej szkół katolickich miejskich i wiejskich”.

SI, gop

Komentarze są zamknięte