Obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Częstochowie

Niezależna Gazeta Obywatelska

Muzeum Częstochowskie zaprasza do Ratusza (al. Najświętszej Maryi Panny 45a) na obchody 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. We wtorek 22 stycznia 2013 r. o godz. 10.00 rozpocznie się jednodniowa konferencja pt: „Powstanie styczniowe w regionie częstochowskim i w województwie kaliskim (1863-1864)” zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie i Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, przy współudziale Zakładu Historii Powszechnej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła Tyczyny w Humaniu na Ukrainie.

W ramach konferencji odbędą się dwa ważne wydarzenia: otwarcie wystawy poświęconej Powstaniu Styczniowemu zorganizowanej przez Muzeum Częstochowskie oraz promocja publikacji Pamiętnik częstochowianina – powstańca styczniowego autorstwa Jana Szuberta wydana przez Muzeum Częstochowskie. W ramach wystawy zostanie przedstawiony pełny obraz zrywu narodowego, który przypadł na lata 1863-1864, z uwzględnieniem różnorodnych zabytków, m.in. dokumentów, rycin, fotografii, wyrobów artystyczno-rzemieślniczych, militariów, pochodzących ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego oraz z szeregu instytucji państwowych, jak i kolekcji prywatnych.
Autorem Pamiętnika częstochowianina – powstańca styczniowego jest Jan Szubert (1843–1937), urodzony w Częstochowie w 1843 roku, w 1937 roku pochowany na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. Losy tego niezwykłego Polaka – gorącego patrioty – przypominają o bohaterstwie
tych, którym przyszło żyć w trudnych latach zaborów. Jan Szubert ukończył w 1856 roku szkołę miejską, następnie uczył się malarstwa w warsztacie Józefa Urbańskiego. Wprowadzony do konspiracji w 1862 roku przez paulina o. Bonawenturę Gawełczyka i dr. Juliana Kalinkę, w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wyszedł do powstania. Walczył w południowo-wschodniej Polsce w okolicach Częstochowy, Kielc i Piotrkowa. Aresztowany 24 grudnia 1863 roku, więziony w Piotrkowie. Za udział w powstaniu został skazany na 3 lata rot aresztanckich, a następnie na wieczne osiedlenie na Syberii. Jesienią 1871 roku jego matka wyjednała u cara Aleksandra II Akt Łaski dla syna. 14 września 1872 roku Jan po trudnej podróży dotarł do Częstochowy…

www.muzeumczestochowa.pl

Komentarze są zamknięte