Tydzień modlitw o jedność chrześcijan w Opolu

Redaktor Obywatelski2

Przekazujemy państwu ważne  informacje dotyczące obchodów (poszerzonego) tygodnia modlitw o jedność chrześcijan w diecezji opolskiej w 2013 r. Na szczególną uwagę zasługuje Dzień Judaizmu, który przypada 17 stycznia.

15.01.2013 (wtorek)

 • Opole, godz. 11.30-13.00 – Seminarium otwarte na Wydziale Teologicznym UO – wykład wprowadzający: ks. dr Walerian Bugel (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu) – „Wiara w postkomunistycznym kraju w dobie sekularyzacji”.

17.01.2013 (czwartek)

 • Opole, OGÓLNOPOLSKIE OBCHODY DNIA JUDAIZMU
  • godz. 10.00 – Spotkanie z władzami miasta (miejsce neutralne)
  • godz. 11.15 – Przejście pod obelisk po dawnej synagodze z oprowadzeniem po miejscach stanowiących judaica opolskie
  • godz. 11.45 – Modlitwa przy obelisku
  • godz. 12.15 – Otwarcie wystawy „Ściana płaczu” (Muzeum Diecezjalne)
  • godz. 13.00 – Obiad (ul. Kard. Kominka 1a)
  • godz. 14.30 – Spotkanie z Władzami UO – rektorat UO
  • godz. 15.00 – Otwarcie wystawy „Izrael – wczoraj i dziś” (Collegium Maius UO) nt. kultury żydowskiej
  • godz. 15.30 – Panel dyskusyjny (Collegium Maius UO, Aula Błękitna, hasło: Rdz 45,4 „Ja jestem Józef, brat wasz […])
  • godz. 18.00 – Nabożeństwo (kościół seminaryjno-akademicki, ul. Drzymały 1a)
  • godz. 19.00 – Kolacja (WSD)
  • godz. 20.00 – Koncert (aula nad kościołem, ul. Drzymały 1a)

18.01.2013 (piątek)

 • Opole, godz. 18.30 – Msza św. w katedrze opolskiej na rozpoczęcie obchodów Tygodnia Ekumenicznego. Przewodniczy: bp prof. UO Andrzej Czaja; homilia: bp Tadeusz Szurman (biskup ewangelicko-augsburskiej diecezji katowickiej).

19.01.2013 (sobota)

 • Opole, godz. 10.15 – Liturgia Epifanii w obrządku bizantyjskim w kościele pw. św. Aleksego; po Liturgii poświęcenie wody. Przewodniczenie i homilia: ks. mitrat prof. Janusz Czerski
 • Opole, godz. 17.00 – Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim. Przewodniczy: ks. dr Marian Niemiec (proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii w Opolu); homilia: bp prof. UO Andrzej Czaja.

20.01.2013 (niedziela)

 • Opole, godz. 10.15 – Liturgia Eucharystyczna w obrządku bizantyjskim w kościele pw. św. Aleksego. Przewodniczenie i homilia: ks. mitrat prof. Janusz Czerski.
 • Pokój, godz. 15.00 – Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim Zofii. Przewodniczy: ks. Eneasz Kowalski (proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Pokoju); homilia: ks. Krzysztof Rusinek (proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Pokoju).
 • Opole, godz. 16.30 – XXIII Ekumeniczny Koncert Kolęd w kościele OO. Franciszkanów. Wystąpią: Chór św. Franciszka; Chór „Capricolium” z Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach; Chór „Laudate Dominum” z parafii bł. Czesława w Opolu; Ewangelicki Chór „Cantate” z Jaworza koło Bielska-Białej.
 • Olesno, godz. 18.00 – dekanalne nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim w Oleśnie z udziałem duszpasterzy dekanatu oleskiego. Przewodniczy: ks. Ryszard Pieron (proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii w Lasowicach Wielkich i duszpasterz ewangelickiej wspólnoty w Oleśnie); homilia: ks. Walter Lenart (proboszcz rzymskokatolickiej parafii pw. Bożego Ciała w Oleśnie).

21.01.2013 (poniedziałek)

 • Karczów, godz. 17.00 – Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-augsburskim. Przewodniczy: ks. Sławomir Fonfara (proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii w Brzegu); homilia: ks. Marcin Bonk (proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Dąbrowie).

24.01.2013 (czwartek)

 • Lasowice Małe, godz. 19.00 – Dekanalne nabożeństwo ekumeniczne w rzymskokatolickim kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Przewodniczy: ks. Piotr Gołąbek (proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Bogacicy i dziekan dekanatu kluczborskiego); homilia: ks. Paweł Szwedo (proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii w Kluczborku). Po nabożeństwie agapa z udziałem rzymskokatolickiego i ewangelickiego duchowieństwa, posługującego na Ziemi Kluczborskiej.

25.01.2013 (piątek)

 • Opole, godz. 18.30 – Msza św. w katedrze opolskiej na zakończenie obchodów Tygodnia Ekumenicznego. Przewodniczy: bp prof. UO Andrzej Czaja; homilia: bp prof. Jan Kopiec.

27.01.2013 (niedziela)

 • Opole, godz. 10.15 – Liturgia Eucharystyczna w obrządku bizantyjskim w kościele pw. św. Aleksego. Przewodniczenie i homilia: ks. mitrat prof. Janusz Czerski.

 

oprac: gp

 

 1. Bartłomiej Gajos
  | ID: 8e496fe3 | #1

  „Kto modli się z heretykami, sam staje się heretykiem” Św. Agaton

 2. Anonim
  | ID: deb7cf59 | #2

  Wypadałoby przypomnieć JE bp Czai, który na kżadym kroku przypomina nam o ” swoim przywiązaniu do błogosławionego JPII” Instrukcję Redemptonis Sakramentum podpisaną przez papieża JPII
  Może JE nie pamięta jej zapisów?

  „Homilię, która ma miejsce w trakcie sprawowania Mszy świętej i jest częścią samej liturgii142, „winien z zasady głosić kapłan celebrujący. Może on ją zlecić kapłanowi koncelebrującemu lub niekiedy, zależnie od okoliczności, także diakonowi, nigdy zaś osobie świeckiej143. W szczególnych przypadkach i ze słusznej przyczyny homilię może wygłosić także biskup lub prezbiter, który uczestniczy w celebracji, choć nie może koncelebrować”144.

  65. Należy pamiętać, iż w myśl zapisu kan. 767 § 1 wszelkie wcześniejsze przepisy, które dopuszczały wiernych nie wyświęconych do wygłaszania homilii w czasie celebracji eucharystycznej uznaje się za zniesione 145. Owo dopuszczenie zostaje cofnięte, tak że nie może być przywrócone mocą żadnego zwyczaju.

  66. Zakaz dopuszczania świeckich do głoszenia homilii podczas celebracji Mszy świętej odnosi się również do alumnów seminariów, studentów teologii i tych, którzy podjęli się zadania, jak się określa, „asystentów duszpasterskich”, nie wyłączając również wszelkich innych grup, ruchów, wspólnot lub stowarzyszeń świeckich”

  A kim bywają ojcowie protestanci?
  Kto ich wyświęcił?

  Nie mówiąc już o zjawisku tzw. nadzwyczajnych szafarzy świeckich….
  Apostazja pełną gebą.

  http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kkultu/redemptionis_sacramentum_25032004.html#r7

Komentarze są zamknięte