Sąd udzielił nagany dla Patryka Jakiego za nielegalne zgromadzenie

Niezależna Gazeta Obywatelska

Sąd Okręgowy w Opolu zajmował się 13 grudnia 2012 „wykroczeniówką” posła Patryka J. w sprawie o czyn z art. 52 § 1 pkt 2 k.w., polegający na tym, że w dniu 10 września 2011 w godzinach 19.30-20.50 w centrum Opola przewodniczył zgromadzeniu bez wymaganego zezwolenia.

W pierwszej instancji SR w Opolu wyrokiem z dnia 26 czerwca 2012 uznał obwinionego za winnego popełnienia czynu i za to wymierzył mu karę 500 zł grzywny. Patryk J. zaskarżył ten wyrok, zarzucając mu obrazę przepisów prawa procesowego oraz błędy w ustaleniach faktycznych, a także rażącą niewspółmierność kary do popełnionego czynu. Patryk J. wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku, ewentualnie o zmianę wyroku SR i orzeczenie kary nagany. Sąd przychylił się do ostatniego wniosku i 13 grudnia 2012 wymierzył obwinionemu karę nagany. W uzasadnieniu czytamy, iż „trzeba zgodzić się z zarzutem autora apelacji, iż wymierzona obwinionemu kara grzywny w wysokości 500 zł nosi cechy rażącej niewspółmierności, zwłaszcza jeśli się zważy że obwiniony Ryszard Sz. skazany za ten sam czyn został ukarany karą nagany – zastosowano wobec niego nadzwyczajne złagodzenie kary”. Sąd odwoławczy uznał, że obwiniony Patryk J. zasługuje także na nadzwyczajne złagodzenie kary, jeśli się zważy na okoliczności popełnienia czynu oraz właściwości i warunki osobiste obwinionego. Sąd wymierzył karę nagany, uznając iż orzeczenie tej kary jest wystarczające do wdrożenia obwinionego do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego w przyszłości.

Wyrok jest prawomocny.

Autor: Ewa Kosowska-Korniak, Biuro Prasowe SO w Opolu

Komentarze są zamknięte