Oświadczenie Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratur” w sprawie sędziego Milewskiego

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Prezes Sądu okręgowego w Gdańsku – sędzia Ryszard Milewski ustalając – w rozmowie z rzekomym urzędnikiem Kancelarii Premiera naruszył nie tylko sędziowską niezawisłość – zapisaną w Konstytucji RP, ale obnażył prawdziwy stan etyczny swojego środowiska.

Dla Stowarzyszenia „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratur” postawa sędziego Ryszarda Milewskiego nie jest zaskoczeniem. Od lat obserwujemy pracę polskich sądów i zwalczamy przypadki jawnych patologii w nich występujących. Zgromadzone przez nas dane pozwalają z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że „Etyka Milewskiego” dominuje w polskim wymiarze sprawiedliwości.

W tej sytuacji nawet uczciwi i niezależni sędziowie stają się marginesem, a środowisko sędziowskie jako całość ulega szybkiej moralnej degradacji popadając w uzależnienie od administracji, biznesu, czy mafii.

Przyczyną tego stanu sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości jest konstytucyjnie zagwarantowany brak jakiejkolwiek zewnętrznej kontroli nad działalnością sędziów. Doprowadziło to do licznych przypadków sądowego bezprawia i przyniosło wymierne szkody tysiącom obywateli.

Domagamy się zatem:

1)      Pilnego zbadania podnoszonych przez nasze stowarzyszenia od lat przypadków sądowo-prokuratorskiego bezprawia przez parlamentarno-społeczną komisję powołaną z udziałem przedstawicieli stowarzyszeń;

2)     Opracowania – w szerokiej społecznej dyskusji – propozycji ustrojowych zmian w wymiarze sprawiedliwości, przy czym uważamy, że zgodnie z fundamentalną zasadą demokracji  konieczne jest ustanowienie zewnętrznej, społecznej kontroli nad działaniem sędziów;

3)     Zmiany w ustawie o ustroju sądów, polegającej na wprowadzeniu odpowiedzialności karnej sędziów za przypadki jawnie bezprawnych wyroków. W tym zakresie pierwszym krokiem powinno być obciążenie kosztami jakie Rzeczpospolita musiała wypłacić z tytułu wyroków uchylonych w Trybunale w Strasburgu, sędziów którzy te wyroki wydali.

Jerzy Jachnik – Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu w Bielsku-Białej

Janusz Sanocki – Stowarzyszenie Obywatele Przeciw Bezprawiu w Nysie

Krzysztof Musialski – Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Katowicach

 

Nysa – Bielsko-Biała – Katowice 17 września 2012 r.

  1. | ID: 320b16ba | #1

    Słuszne, ale czy poskutkuje???Miejmy nadzieję, że tak.

Komentarze są zamknięte