Kartka z kalendarza: dziś mija 94. rocznica ratyfikowania przez Polskę traktatu wersalskiego

Niezależna Gazeta Obywatelska2

Traktat z Niemcami po zakończeniu I wojny światowej podpisano 28 czerwca 1919 r. w Wersalu, po kilkumiesięcznych obradach Kongresu Pokojowego. Polski Sejm ratyfikował traktat wersalski 31 lipca 1919 r., a postanowienia weszły w życie 10 stycznia 1920 r. Na jego mocy Polska otrzymała Pomorze Wschodnie bez Gdańska i znaczną część Wielkopolski (zdobytą już przez powstańców), a na Warmii, Mazurach i Górnym Śląsku zapowiedziano plebiscyty. Gdańsk stał się Wolnym Miastem pod ochroną Ligi Narodów, które włączono w polski system celny, a Polska miała reprezentować jego interesy za granicą. Traktat wersalski nie spełnił oczekiwań Polaków, za sprawą brytyjskiego premiera Polska uzyskała na zachodzie znacznie mniej terytoriów i mieszkańców, niż wynikało to z wcześniejszych ustaleń Komisji do Spraw Polskich. Znaczna część postanowień traktatu na skutek późniejszych rozbieżności między zwycięskimi mocarstwami nie została wykonana. Było to jedną z podstawowych przyczyn, które umożliwiły później odrodzenie militarnej, politycznej i gospodarczej potęgi Niemiec. Warto dodać, że wraz z postanowieniem traktatu wersalskiego Polska, Rumunia, Jugosławia, Czechosłowacja i Grecja musiały podpisać traktaty w sprawie ochrony mniejszości narodowych. Był to tzw. mały traktat wersalski, który stanowił ważny dokument bo przez długi czas wewnętrzne sprawy Polski roztrząsano na forum międzynarodowym w Genewie, osłabiając trudną pozycję młodego państwa polskiego.

Oprac. TK

 1. Piotr Rubas
  | ID: af1a496d | #1

  a kto za tym wszysktkim stal ?….

  Ci, ktorych nazwy jako mniejszosci narodowej w Polsce nawet nie wymieniono – a jest ich ok. 1,8 mln

  Maja swoje tuby propagandowe i pieniadze

 2. | ID: 8a97b2fa | #2

  Traktat wersalski nie spełnił oczekiwań Polaków i rozbieżności do dzisiaj maja polityczne odbicie i ..kasę ….jak trafnie skomentował @P.Piotr Rubas!!

Komentarze są zamknięte