Pielgrzymka Szkolnych Kół Caritas na Górę św. Anny

Niezależna Gazeta Obywatelska

W piątek 22 czerwca 2012r. odbędzie się V Diecezjalna Pielgrzymka Szkolnych Kół Caritas na Górę św. Anny. Szkolne Koła Caritas są katolickimi organizacjami uczniowskimi, które na zasadzie wolontariatu włączają się w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas diecezjalną. Głównym celem działalności SKC jest kształtowanie w uczniach postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

 

Program:

9.30   zbiórka w Bazylice św. Anny

9.50   Msza św. w Bazylice św. Anny

11.00   wyprawa dróżkami kalwaryjskimi do Poręby do Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej

12.30   wolny czas na posiłek

13.15   radosne spotkanie w Grocie Lourdzkiej

14.30   zakończenie pielgrzymki

 

Więcej o SKC na stronie http://www.caritas.diecezja.opole.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=53&Itemid=253

Za: BP Diecezji Opolskiej

Komentarze są zamknięte