72 rocznica wybuchu II wojny światowej – program uroczystości

Niezależna Gazeta Obywatelska

W czwartek 1 września br. obchodzimy 72. rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Mieszkańcy naszego woj. uczczą tę rocznicę w następujący sposób:

10.00. – złożenie kwiatów pod pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Organizatorami uroczystości są Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu i Urząd Gminy w Łambinowicach. Wartę honorową wystawi 10. Brygada Logistyczna z Opola;

13.00 – uroczystości rocznicowe na opolskim Rynku – apel poległych, złożenie kwiatów po tablicami pamiątkowymi. Organizatorem jest Prezydent Miasta Opola.

13.00 – otwarcie wystawy wędrownej „Polska mniejszość w KZ 1939-1945. Działacze i działaczki polskich organizacji w Rzeszy Niemieckiej w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Ravensbrück” w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny;

16.00 – uroczystości w Brzegu połączone z organizowanym wówczas Dniem Weterana rozpoczną się Mszą św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego. O godz. 17.15 pod pomnikiem mjr. Henryka Sucharskiego odbędzie się Apel Pamięci, a o godz. 17.45 w Ratuszu spotkanie przedstawicieli środowisk kombatanckich z władzami miasta i powiatu. W czasie spotkania nastąpi rozstrzygnięcie konkursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pn. „Wspólna przeszłość”. Organizatorami uroczystości są Starosta Powiatu Brzeskiego Maciej Stefański i Burmistrz Miasta Brzeg Wojciech Huczyński.

 Oprac. TK

Komentarze są zamknięte