Inicjatywa referendalna dot. przywrócenia zwierzchności Narodu nad władzą ustawodawczą i sądowniczą

Niezależna Gazeta Obywatelska1

W sobotę 16 lipca 2011 r. w Nysie spotkali się przedstawiciele stowarzyszeń walczących z bezprawiem w sądach i prokuraturze. Pięćdziesięciu przedstawicieli stowarzyszeń z woj. śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego podjęło inicjatywę ogólnonarodowego referendum w sprawie „Przywrócenia zwierzchności Narodu nad władzą ustawodawczą i sądowniczą”. W zgodnej opinii zebranych, obecna sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna Polski wynika – nie tylko z rządów Platformy Obywatelskiej – ale przede wszystkim  z poważnych wad ustrojowych, w wyniku których społeczeństwo nie ma wpływu na posłów – wybieranych wg partyjnej ordynacji, nie ma także żadnej kontroli nad funkcjonariuszami „wymiaru sprawiedliwości”.

Zebrani podkreślali dramatyczny rozpad „wymiaru sprawiedliwości” w Polsce. Arogancję sędziów, wydawanie niesprawiedliwych wyroków „na zamówienie”, manipulowanie procedurami, a także dyspozycyjność prokuratorów wobec każdej ekipy rządzącej, ochranianie przez prokuraturę i sądy korupcji i inne patologiczne zjawiska w polskim sądownictwie i prokuraturze.

Przyczyną tych zjawisk jest – w zgodnej opinii reprezentantów stowarzyszeń zebranych w Nysie – złamanie podstawowej zasady demokracji – zwierzchnictwa Narodu nad wszelką władzą – w tym przypadku władzą sądowniczą. Zasady zapisanej zresztą w art. 4 Konstytucji RP.

W ramach fałszywie rozumianej zasady tzw. ”niezawisłości” zapewniono środowisku sędziów całkowitą nieodpowiedzialność za wydawane wyroki, a także wyłączność na dokooptywowanie nowych członków korporacji. W ten sposób – uważają zebrani – władza sądownicza – jedna z trzech podstawowych władz publicznych – znalazła się w rękach prywatnej koterii. Stan ten należy zmienić poprzez wprowadzenie do polskiego systemu prawnego zasady wybieralności sędziów i prokuratorów w wyborach powszechnych, spośród osób posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie.

Inicjatorzy referendum będą się domagali także, żeby sędziowie, którzy wydali wyroki – uznane następnie przez Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu za sprzeczne z prawem, ponieśli osobistą odpowiedzialność materialną za odszkodowania wypłacone przez Rzeczpospolitą.

Dla przywrócenia kontroli społeczeństwa nad posłami konieczne jest – zdaniem zebranych – wprowadzenie wyboru przynajmniej 2/3 posłów w jednomandatowych okręgach wyborczych. Jest to nawiązanie do projektu Konstytucji opracowanej w 1997 r. przez NSZZ „Solidarność”, pod którą zebrano wówczas ponad 2 mln podpisów i która niestety pomimo tego nie weszła w życie.

W uchwalonej deklaracji przedstawiciele stowarzyszeń zebrani w Nysie, zwracają się do wszystkich stowarzyszeń, organizacji, a także obywateli o powoływanie lokalnych komitetów referendalnych i przyłączanie się do akcji referendalnej, która ma charakter obywatelski i otwarty.

Pełnomocnikiem inicjatorów referendum jest Janusz Sanocki, a koordynatorami akcji zostali:

1)      Janusz Sanocki –  Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu” – Nysa;

2)      Jerzy Jachnik – ”Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu” – Bielsko-Biała;

3)      Kornel Morawiecki – Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca” – Wrocław;

4)      Antoni Klusik – Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej – Opole;

5)      Zygmunt Miernik – Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych – Katowice;

6)      Jan Jączek – Stowarzyszenie „Praworządność” Katowice.

W miarę powstawania nowych komitetów referendalnych i przyłączania się do akcji kolejnych środowisk grupa koordynatorów będzie rozbudowywana o ich reprezentantów.

Janusz Sanocki  – Nysa, tel. 602-397-455, [email protected]

Kontakt z koordynatorami Inicjatywy referendalnej:

Janusz Sanocki –  Nysa, tel. 602-397-455, [email protected]

Jerzy Jachnik – Bielsko-Biała –  [email protected]

Kornel Morawiecki  – Wrocław; tel. 669-474-936; [email protected] ;

Antoni Klusik – Opole –tel. 662-194-498; [email protected]

Zygmunt Miernik –  Katowice – tel. 505-770-567; [email protected] ;

Jan Jączek – Katowice – tel. 692-327-961, [email protected]

Oprac. JS

Komentarze są zamknięte